Uro i markedene og konkurranse preger resultatene i norskregistrerte verdipapirfond

Ekstern forfatter 19.03.2012 | 9.15
Facebook Twitter LinkedIn

Urolige markeder og konkurranse om kundene svekket resultatene i forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 485 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Dette var 15 milliarder kroner (3 prosent) mindre enn ved inngangen til året. Reduksjonen kom på tross av at nettotegning (inkludert reinvestert utbytte) utgjorde 23 milliarder kroner i 2011.

Forvaltningsselskapenes samlede driftsinntekter var i 2011 på 3 748 millioner kroner, som er 19 millioner kroner (1 prosent) mindre enn året før. Driftskostnadene økte imidlertid med 218 millioner kroner (8 prosent), slik at det samlede driftsresultatet ble 238 millioner kroner (21 prosent) lavere i 2011 enn i 2010.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer