Hva betyr ETN, ETC og ETF?

Hva er egentlig forskjellen på ETN, ETC og ETF?

Gordon Rose 05.03.2012 | 11.20
Facebook Twitter LinkedIn

I tillegg til børsfond (ETF), finnes det også ETC og ETN, for råvarer, valuta og ’notes’. Generelt blir ETF (Exchange-Traded Fund – Børshandlet fond) brukt som fellesbetegnelse for forskjellige børshandlede produkter, ETP (Exchange-Traded Products) børshandlede produkter er egentlig en bedre fellesbetegnelse ettersom ETF er et spesifikt investeringsprodukt.

ETP som fellesbetegnelse inneholder:

ETF (Exchange-Traded Funds)
ETC (Exchange-Traded Commodities/Currencies)
ETN (Exchange-Traded Notes)

Nå har du sikkert fått nok akronymer til å få hodet til å spinne. Men vi skal forsøke å forklare alt så enkelt som mulig.

Oversikt børshandlede produkter 

ETP
Børshandlede produkter kan best defineres som åpne investeringer som er, nettopp, børsnoterte. Disse handles som aksjer. Det er investeringer som er designet med formål om å replikere avkastningen til et gitt marked (indeks), eller for eksempel valuta, råvarer, renter eller aksjer.

ETF
Børsfond etterligner markedsindekser (referanseindeks, eller ofte bare kalt indeks), slik som rente og aksjeindekser. De følger UCITS-regelverket, noe som betyr at de kan markedsføres til generelt publikum i Europa.

Børsfond representerer omtrent 90% av forvaltningskapitalen.

ETC
Exchange-Traded Commodities ligner på børsfond, men de etterligner avkastningen til råvaremarkedet, enten ved å benytte fysisk/spot-marked eller futuresmarkedet (derivatmarked). Produktene har full sikkerhet, altså motpartsrisikoen ved derivatposisjonene er forsikret. Forskjellen mellom børsfond og ETC er at sistnevnte er gjeldsinstrumenter i stedet for fond.

Exchange-Traded Currencies er også sikrede gjeldsinstrumenter som gir investorer eksponering mot valuta.

ETC er ikke UCITS-fond, slik at de kan ikke markedsføres på tvers av landegrenser i EU/EØS.

ETN
Exchange-Traded Notes er generellt senior, usikret, gjeld utstedt av en enkelt bank og notert på en børs. De er ikke oppbacket av annen aktiva. Banken avtaler å gi avkastningen til en indeks, minus avgifter, ved avvikling. Derfor mottar investoren direkte kreditteksponeringen til banken som utgir ETN’en.

Det er to typer ETN’er: ’Collateralised’ og ikke- ’collateralised’. Førstnevnte ETN’er er sikret helt eller delvis mot motpartsrisiko, mens sistnevnte har full eksponering mot en motpart. Investorer burde gjør seg inneforstått med hva det innebærer av underliggende risiko før en investerer i ETN.

Ønsker du å lese mer i dybden? Forskjellen mellom ETF og ETP Del 1 og Del 2 (på engelsk).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Gordon Rose  is an ETF analyst with Morningstar Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer