Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Finanstilsynet vurderer tilbakekall av Acta Asset Management AS' tillatelser

Ekstern forfatter 07.02.2012 | 10:26

Finanstilsynet har ved brev datert 03.02.12 gitt Acta Asset Management AS varsel om at det vurderer å tilbakekalle samtlige tillatelser til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven. Acta Asset Management AS er heleid av det børsnoterte foretaket Acta Holding ASA.

Varselet om tilbakekall kommer etter at Finanstilsynet har gjennomført tilsyn hos Acta Asset Management AS. Acta Asset Management AS er gitt frist til 24. februar til å gi sin uttalelse til forhåndsvarselet. Etter dette vil Finanstilsynet foreta en endelig vurdering.

Innholdet i varselet er unntatt offentlighet. Finanstilsynets endelige vurderinger vil være offentlige.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .