Finanstilsynet vurderer tilbakekall av Acta Asset Management AS' tillatelser

Ekstern forfatter 07.02.2012 | 10.26
Facebook Twitter LinkedIn

Finanstilsynet har ved brev datert 03.02.12 gitt Acta Asset Management AS varsel om at det vurderer å tilbakekalle samtlige tillatelser til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven. Acta Asset Management AS er heleid av det børsnoterte foretaket Acta Holding ASA.

Varselet om tilbakekall kommer etter at Finanstilsynet har gjennomført tilsyn hos Acta Asset Management AS. Acta Asset Management AS er gitt frist til 24. februar til å gi sin uttalelse til forhåndsvarselet. Etter dette vil Finanstilsynet foreta en endelig vurdering.

Innholdet i varselet er unntatt offentlighet. Finanstilsynets endelige vurderinger vil være offentlige.

Les mer på Finanstilsynets sider.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer