Annus Horribilis for europeisk fondsbransje

Stor kapitalflukt fra europeisk fondsbransje.

Dan Lefkovitz 30.01.2012 | 9:37 Thomas Furuseth
Facebook Twitter LinkedIn

Skvetne europeiske investorer flyktet fra alle typer fond i desember 2011, noe som satte punktum for et t år mange i fondsindustrien kanskje vil glemme så fort som mulig. Flukten fra langsiktige investeringer endte på 23 milliarder euro i desember alene og 119 milliarder for året som helhet, viser data fra Morningstar Direct Europe Asset Flows. Til motsetning fra 2008, hvor investorer flyktet til pengemarkedsfond, så forsvant investorene helt vekk fra fond i 2011.

Ut av aksjer, men inn i hva?
Makroøkomisk frykt og markedsvolatilitet skremte investorer fra aksjer, med nesten 11 milliarder euro i desember, og nesten 70 milliarder euro for året som helhet. Desember så like store uttak som oktober og november. I alt syv måneder med kapitalflukt på rad for denne aktivaklassen.

Amerikanske investorer, i motsetning til europeiske, flyktet fra aksjer til obligasjonsfond. I europa svartla krisen i eurosonen rentefond også. Nesten 7 milliarder euro forsvant fra rentefond i desember og 44 milliarder i hele 2011. Det meste av dette kom i euroobligasjonsfond.

Pengemarkedsfond så den sterkeste kapitaltilflukten i desember, med 4.4 milliarder euro  i netto innskudd, men over hele året var korte rentefond fortsatt i minus for året som helhet. Dette gjør 2011 veldig forskjellig fra 2008, da markedssvingningene sendte 155 milliarder euro inn i den opplevde tryggheten i pengemarkedsfond.

 

Flukt fra europeiske fond

 

En klar trend ble synlig innenfor pengemarkedsområdet i desember og året som helhet. Pengemarkedsfond denominert i britiske pund og amerikanske dollar så innskudd, mest sannsynlig fra investorer som flykter fra euroen. Morningstars eurodenominerte pengemarkedskategorier var de minst populære pengemarkedskategoriene for året, med mer enn 44 milliarder euro i uttak. Og dette er etter at 100 milliarder euro ble tatt ut i 2010.

Investorer viste også lite elsk til alternative fond, fond som teoretisk sett skal gi ukorrelert avkastning i forhold til markedsavkastningen. Investorer fjernet mer enn 3 milliarder euro fra fond i Morningstars 22 alternativ-kategorier i desember.

Norge
I Norge var situasjonen en ganske annen, i følge VFF ble 25 milliarder kroner satt inn i norske fond i 2011, men vi rømte som våre europeiske naboer fra aksjefond. Vinnerne blant norske forvaltere var Storebrand (+14 mrd),  KLP (+4,2 mrd), Nordea (+3,9 mrd). De forvalterne som opplevde størst kapitalflukt var ODIN (-1,9 mrd), Holberg (-1,4 mrd) og Carnegie (-1,3 mrd). Mye av kapitalflyten kom fra institusjoner, mens privatmarkedet satte inn omtrent 6 milliarder kroner.  
Totalt trakk vi ut 2,7 mrd. fra aksjefond, det var uttak mer eller mindre over hele linjen, mens nye markeder var en av de aksjeområdene hvor det ble plassert friske midler (+2,5 mrd). 1.3 milliarder ble satt inn i kombinasjonsfond og 0,7mrd i hedgefond. Rentefondene var med andre ord den store vinneren; 26 milliarder fløyt inn i rentefondene og internasjonale rentefond er den største gruppen blant VFF’s klassifikasjoner.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  er innholdsstrateg for Morningstars indeksvirksomhet. 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings