Undersøkelse av verdipapirforetakenes salg av spareprodukter

Ekstern forfatter 15.12.2011 | 13:03

Finanstilsynet har gjennomført en undersøkelse av verdipapirforetakenes salg av spareprodukter som ledd i foretakenes investeringsrådgivning. Undersøkelsen gjelder også banker med konsesjon etter verdipapirhandelloven.

- Finanstilsynet er bekymret for at kombinasjonen av generelt synkende inntjening hos foretakene, lavt rentenivå og ønsket om alternativ og høyere avkastning hos investorene kan resultere i økt salg av produkter hvor kundene ikke kan forventes å forstå fullt ut hvilken risiko de tar. Slike produkter gir ofte høye inntekter til foretakene, men ikke tilsvarende høy forventet risikojustert avkastning for investorene, sier Geir Holen, seksjonssjef for verdipapirtilsyn.

- Med bakgrunn i de observasjonene som er gjort, og i lys av tidligere erfaringer, ber Finanstilsynet verdipapirforetakene om å skjerpe sin kontroll av salg av spareprodukter for å sikre at de ivaretar kundenes interesser på best mulig måte. Verdipapirforetakene skal påse at kundene ikke kjøper produkter som de ikke forstår og som de derfor ikke kjenner risikoen ved, sier Geir Holen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies