Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Hedgefonddata i kommersielle databaser for gode

Ekstern forfatter 12.12.2011 | 9:49

Hedgefond, spesielt i USA, trenger ikke å rapportere avkastning hvis de ikke vil. Følgelig vil de som har spesielt god avkastning/resultater vise frem resultatene, mens de som ikke har noe å vise til vil nekte å gi resultatene. Gode fond kan også gi resultatene frem til de får nok kapital, og dermed spare ryktet til forvalteren hvis det går galt, men forskerne fant at de gode som ikke rapporterte ikke spilte noen videre rolle for hovedkonklusjonen.

Les hele forskningsrapporten på SSRN.

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .