Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Forvalteres topptips for 2012

Det kan være verdt å følge med på europeiske aksjer, men diversifisering er ytterst viktig gitt vanskeligheten med å forutse risikoen i det rådende investeringsklimaet.

Holly Cook 08.12.2011 | 9:46

I en paneldiskusjon holdt nylig hos Fidelitys Londonkontor sa sjefen for renteinvesteringer hos Old Mutual Asset Management, Stewart Cowley, at europeiske aksjer var hans heteste tips for 2012. Tidligere i år sa han på Morningstars investeringskonferanse at han var ”en renteforvalter som for tiden ikke liker obligasjoner”.  Cowley gjentok kommentarer fra Cazenoves Chris Rice, som trodde at europeiske aksjer ville stige 15 % neste år.

Europeiske aksjer: Noe å holde utkikk etter i 2012?
Det er den tiden på året igjen, tiden hvor forvaltere skal gi uttrykk for sine håp og redsler for det neste året. I år har mange forvaltere, i stedet for å snakke om aktiva, regioner eller sektorer, blitt tvunget til å snakke om ’scenarier’, altså et spenn av ulike utfall, i stedet for absolutte måltall. Vi vet alle hvordan markedene i 2011 har gitt smerte og kun små triumfer. Fortsatt er det ingen lys i enden av tunnellen, og globale aksjemarkeder ser ut til å fortsette karusellturen, grunnet svært stor usikkerhet rundt fremtiden til eurosonen, mangelen på amerikansk sammenheng mellom budsjettunderskudd og reduksjon av dette, og myk landing i den kinesiske økonomien. I et slikt investeringsklima ble Cowley (forvalter av OMAM Global Strategic Bond, ratet Bronze av Morningstar), Rice (i det £920 millioner store Cazenove Europa fond, som innehar en Silver rating hos Morningstar), og Trevor Greetham fra Fidelity, tvunget til å nedsette eksakte prognoser. Alle tre, både obligasjonsforvalteren, aksjeforvalteren og multiaktiva-forvalteren samlet seg om at på nåværende verdsettelse kan det være europeiske aksjer man burde følge med på i 2012.

Selv om Cowley valgte europeiske aksjer som sitt toppvalg neste år, og Rice spådde 15 % oppgang i europeiske aksjemarkeder, så kom også Rice med et alternativt scenario. Europeiske aksjer kunne falle 20 %, avhengig av utfallet av eurosonens statsgjeldkrise. Gitt et bredt utfallsrom som vi snakker om her, stresset Greetham gjentatte ganger viktigheten av diversifisering og multiaktiva-strategier for å forberede alle eventualiter.

Hvor i Europa?
De tre forvalterne ovenfor er ikke de eneste som ser på europeiske aksjer. I en nylig ”Global Equity Strategy research note” fra Citigroup, sier meglerhusets analytikere at de tror investorer kan være for tillitsfulle når de vurderer noen av problemene som plager Europa og at de venter på politikerhandling i stedet for å stille spørsmål til politikerne. De la til at de ser muligheter i Tyskland og Italia, men er undervektet i aksjer fra det europeiske kontinentet.

”Italias aksjeverdsettelse ser veldig attraktiv ut, landets aksjer handles til 45 % rabatt i forhold til resten av det europeiske kontinentet basert på Pris til bok (og til en rekordlav verdsettelse i forhold til spanske aksjer)”, skrev Citigroups analytikere. ”Italias aksjeavkastning relativt til euroområdet er på et historisk bunnivå, og det er bare 6 % over rekordlavt i forhold til Spania”, la de til.

Citigroup satte søkelyset på Italia som det beste veddemålet, men med svært høy risiko, og trakk frem mulighetene i italienske aksjer slik som Enel og Lottomatica.

Cazenoves Rice trakk også frem verdiene i italienske aksjer: ”De er priset for at Italia går ut [av EU]”, sa han. ”Hvis Italia forlater, så vil noen penger gå tapt, men de vil da har lire. Hvis Euroen brytes opp, vil du definitivt ikke ha tyske aksjer... Tenk hva tyske mark ville vært verdsatt til, hvis vi fortsatt hadde dem”.

Citigroup sa at den mest prominente indeksen i Tyskland, DAX, er den femte mest attraktive i Europa, etter Hellas, Italia, Frankrike og Nederland. Selskapets analytikere tror at euroen vil svekkes og at tyske selskaper vil være mest begunstiget av en svekket euro. Innenfor Tyskland listet Citigroup Porsche, Heidelbergcement, Allianz SE og Thyssenkrupp som fire tyske aksjer som ser ”unormalt billige ut” basert på 12 måneders fremadskuende P/E relativt til både referansegrupper og markedet.

Når Citigroup diskuterte globale aksjer som helhet, nevnte rapporten at koordinerte kvantitative lettelser fra både Europa og USA vil være ”et stort kjøpssignal for aksjer- den eneste billige inflasjonshedgen”.

Et alternativt syn
At verdsettelsen av europeiske aksjer tilsier at aksjene er billige, er ikke et veldig kontroversielt syn akkurat nå, men det betyr ikke at investorer er villige til å hente frem lommeboken enda. Bill O’Neill, CIO for Europa, Midt-Østen og Afrika i Merrill Lynch Wealth Management, sa når han avduket firmaets syn på 2012 at de var enige i at eurosoneaksjer var billige og at sentimentet var på bunnivå, men advarte samtidig mot å investere enda, grunnet høy risiko. ”Når du skal velge aksjer for 2012, anbefaler vi at man fokuserer på større selskaper med sterk kontantstrøm, og voksende utbytte”, sa O’Neill og la til at Merrill Lynch Wealth Management EMEA foreslår overvekting mot amerikanske og britiske aksjer. Amerikanske aksjer var firmaets ”top pick”, på grunn av landets evne til å møte analytikeres fortjenesteforventninger.

OMAMs  Cowley har blitt mer desilusjonert ovenfor britiske aksjer: ”Problemet med britiske aksjer er at de stiger mindre på vei opp og faller mer på vei ned”. ”Over tid har jeg mistet troen på de britiske aksjene.” Men la til at han så muligheter i britiske småselskaper som er lenket direkte til utenlandske økonomier og ikke bare innenlandsk britisk økonomi.

Og vekstmarkedene? Ved å sitere en flora av studier som ikke finner noen sammenheng mellom økonomisk vekst og aksjeavkastning, nevner Cazenoves Rice at vekstmarkedene riktignok hadde vekst, men det som betydde noe var til hvilken pris du betalte deg inn på. ”Det er prisen du kjøper deg inn på som spiller en rolle og ikke hvilken økonomisk vekst som du forventer over de neste 30-40 årene”, sa han og la til at ingen kan spå nøyaktig så langt frem i tid uansett.

Andreas Utermann, Global CIO i Allianz Global Investors/RCM sier dette om utsiktene til 2012: ”Vekstmarkedene vil sannsynligvis fortsette å spille en viktig strategisk rolle og en avtagning av den ønonomiske aktiviteten vil, etter vårt syn, heller resultere i en myk landing enn hard.” Rapporten med tittelen ”Et vanskelig år fremfor oss i 2012”, legger til at deres positive syn på vekstmarkeder gjør at selskapet er strategisk positiv til vekstmarkedsaktiva, både aksjer, obligasjoner og valuta, uavhengig av verdsettelse.

Diversifiser – hvis du kan
Europeiske aksjer er veldig billige, men også veldig risikable. Britiske aksjer tilbyr muligheter, men er upålitelig i forhold til amerikanske aksjer. Vekstmarkedene fortsetter å tilby vekst, men økonomiske prospekter oversettes nødvendigvis ikke i aksjeavkastning. Hva skal investorer gjøre i et slik uoversiktlig investeringsklima? En ting som forvaltere ser ut til å enes om, er behovet for å diversifisere porteføljen for å ta hensyn til mange mulige utfallsrom. Selv diversifisering kan være vanskelig å oppnå i visse scenarioer. ”Oppgaven med å sikre diversifisering blir komplisert ved at det finnes stadig færre ’sikre havner’,” sier O’Neill i Bank of America Merrill Lynch. ”Vi stresser yield, kvalitet og vekst når vi velger aksjer.”

For å forsikre deg om at du er tilstrekkelig diversifisert, bruk Morningstars X-Ray verktøy for å analysere din porteføljes sammensetning på tvers av aktivaklasser, regioner, og sektorer.

Om forfatteren

Holly Cook

Holly Cook  is Manager, Morningstar EMEA Websites