Australia utvinner Kinas vekst

Australia kan vise til en historie med gjentatt oppsving for gruveindustrien.

Christine St Anne, 05.12.2011 | 12.50
Facebook Twitter LinkedIn

Landets første oppdagelse var på 1850-tallet med det første gullrushet. Ivrige gullgravere valfartet til Victoria og New South Wales i hopetall med et håp om å tjene på disse nyoppdagede gullagrene. 40 år senere så man en ny oppsving med nye oppdagelser i Vest-Australia, og på 1950- og 1960-tallet oppdaget man nye olje- og gassfelt i Basstredet, Cooper Bassin og den nordvestre kontinentalsokkelen.

I dag utvinner man store jern- og kullressurser fra Vest-Australia, Sør-Australia, Queensland og New South Wales. Store deler av disse ressursene blir eksportert til Kina og andre asiatiske økonomier etter hvert som regionen fortsetter å vokse.                                                                                                                                 

Selv om Australias gruveboom står for 35% av dets BNP, utgjør også ressursene en stor del av landets eksport. Det var denne eksporten til Kina som i stor grad beskyttet landet fra den global finanskrisen. Faktisk er Australia et av de få industrialiserte landene som ikke er nedsyltet i gjeld, men veksten opprettholdes ved hjelp av sterk råvareetterspørsel fra Kina.                                                 

Det er en generell enighet i Australia om at en investering i landets ressursselskaper er den beste måten å eksponere seg mot Kinas og Asias voksende økonomier.

Rio Tinto og BHP Billiton er blant australske investorers favoritter ettersom begge selskaper eksporterer store deler av sine råvarer til Kina.

I følge Mark Taylor, Morningstar Australasia global head of basic materials, kan investorer få tilgang til Kinas veksthistorie gjennom å investere i selskaper tilknyttet gruveindustrien.

“Investorer kan dra nytte av australske gruveselskaper i verdenstoppen med økende salg av produkter til Kina,” sier Taylor.

”Når det er sagt kan investorer også få eksponering mot den asiatiske veksten gjennom godt forvaltede bygg- og anleggsselskaper som betjener ressurssektoren”.

Disse selskapene inkluderer leverandører av kjemikalier og eksplosiver, jernbane, vei, havn og maritime tjenester, så vel som selskaper som sertifiserer produkter.

“Indirekte kan røroperatører og verktøyprodusenter også dra nytte av etterspørselen gruvene selv har etter energi (gass og elektrisitet), slik at gruveselskapene igjen kan produsere flere tonn med eksportvarer,” sier Taylor.

Australia er også strategisk godt plassert. Landet har en geografisk fordel ovenfor andre råvareleverandører til Asia.

Taylor påpeker også at Australia er et stabilt, demokratisk land, med en solid økonomisk basis og et vestlig rettssystem.

“Dette betyr at det å investere i Australia har mange fordeler med tanke på eksponering mot Asia, men på en måte som håndterer risikoen bedre,” sier Taylor.

På den andre siden får austalske investorer kun dra nytte av en brøkdel av den asiatiske veksten, hevder David Bryant, administrerende leder i Australian Unity Investments.

Vekst i asiatisk konsum er spådd til kun å vokse dersom konsum i Kina fortsetter å utgjøre 40% av totale investeringer, slik de gjør nå, ifølge HSBC.

“Du får ikke tilgang til konsumveksten i Kina gjennom BHP,” sier Bryant.

Konsumhistorien i Kina og Asia er ikke drevet av økende velstand alene. En stor andel av regionens velstand stammer nå fra arbeiderklassen.

I Kina har myndighetene nå fokusert på å flytte økonomien til en mer konsumdrevet vekst som vil utgjøre 70% av landets BNP, sammenlignet med dagens nivå på 40%. Dette målet er en del av de kinesiske myndigheters 5-årsplan.

Bryant, som til daglig holder til i Melbourne, reiser ofte til Asia og Kina og lar seg stadig beundre over hurtigheten på veksten.

“Kinas rolle i utviklingen av Asia – og dermed også Australia – bør tas hensyn til. Slik jeg ser det er det kun halve historien som nå diskuteres,” hevder Bryant.

Han sier videre at det ikke bare er storskala bygg- og anleggsarbeid som foregår i Kina, men potensialet for innovasjon i landet har ennå ikke blitt fullt ut realisert.

“Statistikken sier at de 25% av befolkningen i Kina med høyest IQ utgjør et høyere antall enn hele befolkningen i Nord-Amerika sett under ett.

”Med Kina som vokser frem som en av de ledende økonomiene i verden, vil denne type intelligensressurs nesten sikkert bety at landet vil utgjøre en verdensledende kilde innen innovasjon, biokjemi og andre områder,” sier Bryant.

Bryant påpeker også at den australske børsen (Australian Stock Exchange) domineers av to sektorer: bank og gruvedrift.

“Sektorer som vokser raskt i Asia, som IT, helsevesen og konsumvarer, er ikke godt representert i det australske aksjemarkedet i disse dager,” sier Bryant.

Asia står for en fjerdedel av verdens BNP, men i følge Bryant er kun litt over 1% av småspareres investeringer i Australia allokert til asiatiske aksjer.

“Dette er sammenlignet til godt over 20% i australske aksjer – en stor uoverenstemmelse,” avslutter han. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings