Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Lov om verdipapirfond sanksjonert av Kongen i statsråd

Ekstern forfatter 28.11.2011 | 8:32

Ny lov om verdipapirfond ble 25.11.2011 sanksjonert av Kongen i statsråd. Loven trer i kraft 1. januar 2012.

Loven gjennomfører EØS-regler som svarer til UCITS IV-direktivet. I tillegg innebærer loven enkelte endringer i forhold til gjeldende verdipapirfondlov som ikke har sin bakgrunn i EØS-reglene.

Ny verdipapirfondlov bidrar til at norsk fondsbransje får konkurransedyktige rammevilkår, samtidig som hensynet til forbrukerne er godt ivaretatt. Bestemmelser om krav til nøkkelinformasjon trer i kraft 1. juli 2012 slik at forvaltningsselskapene får en overgangsperiode for å utforme nøkkelinformasjon for verdipapirfondene de forvalter. Finansdepartementet arbeider med utfyllende forskriftsregelverk til ny verdipapirfondlov, og tar sikte på å vedta nytt forskriftsregelverk før jul med ikrafttredelse samtidig med loven 1. januar 2012.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .