Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Nektes den antatt beste pensjonssparingen

Ekstern forfatter 15.11.2011 | 8:58

Et velment, men stivbent, regelverk gjør at mange arbeidstakere frarøves muligheten til ekstra høy tjenestepensjon, mener pensjonsdirektør: - Det finnes en enkel løsning med «null nedside» for alle.

Hinder 1: Autovalg

Hinder 2: Begrensede standardporteføljer

- Det er arbeidsgiver som er pålagt å bære kostnaden ved forvaltningen av pengene. Dermed ønsker de billigst mulige ordninger, sier Espen Rye Ellingsen i Aon Grieg til DN.

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .