Hvordan skattlegges fond?

Slik er skattereglene for fond.

Thomas Furuseth 07.11.2011 | 10:42

Formueskatt for fond
Verdien av fondene, både obligasjonsfond, aksjefond, kombinasjonsfond, børsfond, og så videre, legges til formue uten fradrag.  Verdien som legges til grunn er verdien 31.12 hvert år.

Skattlegging av rentefond
I rentefond betaler investoren, tilsvarende på en bankkonto, skatt på avkastning/rente hvert år. Rent praktisk er det mange (norske) forvaltere som ”betaler ut” utbytte slik at denne skatten tas på investors hånd. Ofte reinvesteres utbyttet automatisk i nye andeler ved nyttår. Skattesatsen ble justert ned fra 25 % i 2016, til 24  % for 2017.

Skattlegging av aksjefond
Aksjefond skattlegges forskjellig fra rentefond. For det første betaler ikke norske fond skatt på avkastning og utbytte fra sine investeringer innenfor EØS. De aller fleste fond reinvesterer utbytte betalt av selskaper i andre (eller nye aksjer i samme) selskaper. Hovedprinsippet er at du ikke trenger å skatte av aksjefond før du selger andelen. I tillegg er det slik at du alltid selger andelen du kjøpte først. Skattesatsen for gevinst er 24 %, i tillegg blir aksjeinntekter oppjustert med en faktor på 1,24 for 2017 (opp fra 1,15 i 2016). Samme regler gjelder for tapsfradrag. I tillegg til fordelen ved utsatt skatt, så får man skjermingsfradrag, tilsvarende den risikofrie renten. Skjermingsfradraget reduserer gevinsten, slik at effektiv skattesats blir lavere enn 29,76 %. Hvis avkastningen over tid er lik skjermingsfradraget blir skattegrunnlaget null og skattesatsen deretter. Merk, for å oppnå skjermingfradrag må du eie andelene forbi 31.12. Skjermingsrenten blir fastsatt av myndighetene basert på markedsrentene, disse blir teknisk justert opp noe for å nærme seg NIBOR fom 2017. 

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies