Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Forslag til ny verdipapirfondlov

Ekstern forfatter 19.09.2011 | 9:20

Finansdepartementet har i dag lagt fram Prop. 149 L (2010-2011) (ekstern lenke) for Stortinget med forslag til ny lov om verdipapirfond. - Dette forslaget til ny verdipapirfondlov bidrar til at norsk fondsbransje får konkurransedyktige rammevilkår, samtidig som hensynet til forbrukerne er godt ivaretatt, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en kommentar.

Lovforslaget gjennomfører EØS-regler som svarer til UCITS IV-direktivet, i tillegg til at det foreslås enkelte endringer til gjeldende verdipapirfondlov som ikke har sin bakgrunn i EØS-reglene.

Forslaget til ny lov gjennomfører i første rekke EØS-regler som svarer til konsolidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF for regulering av verdipapirfond, omtalt som UCITS IV-direktivet («Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive IV»). UCITS IV-direktivet sammenstiller tidligere EU-direktiver om verdipapirfond, som oppheves, men inneholder også enkelte nye regler. I lovforslaget  endres gjeldende verdipapirfondlov for å gjøre regelverket lettere tilgjengelig, og enkelte nye regler som ikke har sin bakgrunn i UCITS IV-direktivet. Forslaget viderefører i hovedsak gjeldende regler om nasjonale fond. Lovforslaget er basert på rapport og forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .