Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Harald Espedal blir CEO og CIO i SKAGEN

Ekstern forfatter 16.09.2011 | 12:06

Det innfrir Kristian Falnes sitt ønske om å rendyrke rollen som porteføljeforvalter av SKAGEN Global, skriver SKAGEN.

Falnes har vært investeringsdirektør siden november 2007. I løpet av den tiden har porteføljeteamet vokst fra 13 til 18 ansatte, samtidig som forvaltningskapitalen har økt fra 70 milliarder kroner til i underkant av 100 milliarder kroner. Denne veksten har også ført til behov for mer ledelse og administrativt arbeid for investeringsdirektøren.   

Administrerende direktør Espedal har siden mars 2010 gitt administrativ støtte til Falnes og omorganisering er en naturlig progresjon og formalisering av den tidligere omtalte ansvarsfordelingen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .