Harald Espedal blir CEO og CIO i SKAGEN

Ekstern forfatter 16.09.2011 | 12.06
Facebook Twitter LinkedIn

Det innfrir Kristian Falnes sitt ønske om å rendyrke rollen som porteføljeforvalter av SKAGEN Global, skriver SKAGEN.

Falnes har vært investeringsdirektør siden november 2007. I løpet av den tiden har porteføljeteamet vokst fra 13 til 18 ansatte, samtidig som forvaltningskapitalen har økt fra 70 milliarder kroner til i underkant av 100 milliarder kroner. Denne veksten har også ført til behov for mer ledelse og administrativt arbeid for investeringsdirektøren.   

Administrerende direktør Espedal har siden mars 2010 gitt administrativ støtte til Falnes og omorganisering er en naturlig progresjon og formalisering av den tidligere omtalte ansvarsfordelingen.

- Den interne omorganiseringen betyr at den daglige ledelsen av porteføljeteamet og overgripende spørsmål på tvers av fondene vil bli mitt ansvar, sier Espedal. I tråd med sitt ønske får Falnes anledning til å rendyrke rollen, faglig fordyping og bruke mer tid på forvaltning av SKAGEN Global. 

Espedal har et dyktig og erfarent lederteam rundt seg som gir nødvendig støtte I hans delte rolle som administrerende direktør og investeringsdirektør. Espedal har vært administrerende direktør i SKAGEN siden 2002 og kan vise til lang og bred erfaring fra finansindustrien med gode resultater. 

Omorganiseringen trer i kraft 1. oktober 2011, skriver SKAGEN.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer