Ny kvalitativ ratingskala

Morningstar globaliserer analytikernes arbeid og lanserer en global kvalitativ rating. Den kvantitative Morningstar Rating består som i dag.

Morningstar Europe Editor 20.06.2011 | 0.42
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), en ledende leverandør av uavhengig investeringsanalyse offentliggjorde 9. juni planer om overgang fra den fremadskuende, analytikerdrevne Morningstar Analyst Rating TM for fond i Europa til en ny global fondsrating-skala. Selskapet vil også endre til en global og uniform analyserapport for fond. Selskapet planlegger å lansere den nye ratingen i Europa i fjerde kvartal 2011.

Morningstar Analytiker RatingTM for fond vil bli tildelt en av fem ratinger—Gold, Silver, Bronze, Neutral eller Negative. Analytikere kommer frem til en rating basert på en evaluering av fem nøkkelpillarer Morningstar mener er kritisk for å anslå den fremtidige suksessen til et fond: Personer, Prosess, Forvaltningsselskap, Resultater og Kostnader. Hvis fondet mottar en positiv rating av Gold, Silver, eller Bronze, betyr det at Morningstars analytikere har høye tanker om fondet og forventer at det vil gi risikojustert meravkastning i forhold til tilsvarende fond og/eller en relevant referanseindeks over en markedssyklus på minst 5 år. Rating skalaen er som følger:

  • Positiv rating:
    • Gold: “Best i klassen” fond som skiller seg ut på tvers av de fem pillarer og som har tilegnet seg analytikernes høyeste konfidensnivå.
    • Silver: Fond med merkbare fortrinn på flere, men kanskje ikke alle de fem pillarene. Disse styrkene gir analytikerne høy tiltro til fondets evner.
    • Bronze: Fond med fortrinn som oppveier andre ulemper på tvers av de fem pillarer, og analytiker har tiltro nok til å gi en postiv rating.
  • Neutral: Fond som sannsynligvis ikke vil levere bemerkelsesverdig avkastning, men som sannsynligvis heller ikke vil gi signifikant mindreavkastning.
  • Negative: Fond med minst en signifikant skavank som sannsynligvis vil hemme fremtidige resultater og som blir vurdert som et dårlig alternativ i forhold til konkurrenter.

   

“Morningstar har gitt uavhengig, analytikerdrevet fondsanalyse i 25 år, men vi har nå sammenkoblet de ulike evalueringsmetodene benyttet av vårt team av mer enn 100 analytikere rundt i verden for å lage ett harmonisert global ratingsystem. Ratingen er designet for å gi supplement til due diligence prosessen investorer og rådgivere gjør for å identifisere fond som er verdt å investere i på lang sikt. Ratingen er ikke tiltenkt som kortsiktig markedsveddemål på en aktivaklasse. Den nye ratingen bringer i større grad frem i lyset arbeidet til vår globale analyseteam og hjelper investorer til å bestemme om Morningstars analytikere mener fondet er verdt å vurdere.” sier Don Phillips, President of Fund Research at Morningstar. “Analytikere vil tildele positive ratinger til fond de mener har vedvarende fortrinn og som de forventer vil gi meravkastning på lang sikt. Til motsetning til våre konkurrenter er vår rating skala unik fordi den ikke bare identifiserer gode fond, men også middelmådige og dårlige.”

 

Morningstars nåværende analytikerdrevne ratingskala tilbudt i Australia, New Zealand, USA, Canada og Storbritannia inkludert OBSR Fund Ratings, vil også overføres til Morningstars nye analytikerrating for fond i fjerde kvartal 2011.

“Vi har tilbudt kvalitativ fondsanalyse til investorer i Europa og Asia i mer enn to år, og den nye globale ratingskalaen og harmonisert metodikk vil tillate oss å dra nytte av den globale ekspertisen til vår analytikerstab.” sier Christopher Traulsen, Director of EMEA fund research for Morningstar  “Når vi går over til en felles rating vil det i større grad tilkjennegi den globale dybden i vår fondsanalyse og sikre en konsistent erfaring for investorer som bruker vår analyse på tvers av mange markeder.”

Morningstar tar ikke betalt fra forvaltningsselskaper for å bli ratet, og beslutningen om å rate og skrive rapport om et fond blir utelukkende gjort av analyseteamet basert på faktorer som investorinteresse og forvaltningskapital.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings