Statoils fortjeneste stiger på tross av fallende produksjon

Statoil (STO) rapporterte netto driftsinntekter for første kvartal på 50,7 milliarder kroner, 28 % økning fra samme perioden i fjor grunnet høyere oljepriser.

Allen Good 09.05.2011 | 9.20
Facebook Twitter LinkedIn

Statoil (STO) rapporterte netto driftsinntekter for første kvartal på 50,7 milliarder kroner, 28 % økning fra samme perioden i fjor grunnet høyere oljepriser. Høyere oljepriser reddet selskapets inntekter siden produksjonsvolumet faller. Den realiserte oljeprisen økte med 33 % da Statoil kunne kapitalisere på høyere Brent-oljepris fra dets norske felter. Produksjonsvolumet fortsetter å falle, ned 6 % til 1 971 tusen fat oljeekvivalenter per dag fra 2 212 mboe/d siste år. De norske volumene falt 7 % til 1 444 mboe/d gjennom kvartalet, mens internasjonale volum falt 5 % til 527 mboe/d. Operasjonelle forhold i Angola og Norge, i tillegg til naturlig nedgang og innstilt produksjon i Libya bidrog til lavere volum. Selv om de lavere volum ikke er uvesentlig, var det på linje med selskapets guiding.

Vi forventer fortsatt at 2011 vil være et begivelsesfattig år for Statoil siden produksjonen vil sannsynligvis falle under 2010 –nivået og i beste fall forbli flat. Volum i andre kvartal burde fortsette fallet sett mot 2010. Det er planlagt betydelig vedlikeholdsaktivitet, noe som betyr at Statoil vil tape omtrent 100 mboe/d av produksjonen, 70 % av dette er væske. Statoils ledelse opprettholder dets langsiktige guiding basert på 2010 historisk volum på 3 % årlig vekstrate for produksjonen frem til 2012 med videre vekst i etter dette. Fremt til da ser vi lite katalysatorer for selskapet utover høyere oljepriser.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Allen Good

Allen Good  er senior aksjeanalytiker hos Morningstar, og han dekker olje- og gassindustriene. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer