Morningstar Fund Awards 2011

For fjerde år på rad belønner Morningstar forvaltere som har utmerket seg i året som har gått, men som også kan vise til sterke langsiktige resultater.

Morningstar Europe Editor 17.03.2011 | 9.35
Facebook Twitter LinkedIn

For fjerde år på rad belønner Morningstar forvaltere som har utmerket seg i året som har gått, men som også kan vise til sterke langsiktige resultater.  Utvalget er fond og fondsselskaper som har registrert sine fond for salg i Norge. Fondene må ha et minsteinnskudd på kr. 100.00 eller mindre og fondene må være enkelt tilgjengelig i det norske markedet. Vi ser på 1, 3 og 5 års avkastning, samt 3 og 5 års risiko med fokus på nedsiderisiko. I tillegg gjør vi en kvalitativ vurdering og luker ut fond som vi mener ikke fortjener en pris. Den kvalitative vurderingen er nå blitt enklere etter at vi introduserte fondsanalyse med Kvalitativ Rating. Vi har allerede dekket en rekke fond og da kan vi med en gang si om et aktuelt fond egner seg som et langsiktig alternativ.

Det ble delt ut 7 Kategoripriser og 4 priser for beste forvaltningsorganisasjon.

Norske aksjer: Danske Invest Norge II
I kategorien Norske aksjer gikk Danske Invest Norge II av med seieren. Fondet har en moderat størrelse og kostnadene ligger også under medianen, dog med en noe høy førstegangsinvestering (kr. 50.000). Danske Invest Norge II har en tilt mot mellomstore selskaper, men inneholder også store kjente norske selskaper som Statoil, Yara, Norsk Hydro etc. Fondets forvaltere, Håkon Persen Søderstrøm og Lars Erik Moen, kan vise til 5 år med gode resultater.

Nordiske aksjer: DnB NOR Norden (II)
Vinneren i kategorien Nordiske aksjer ble DnB NOR Norden (II). Fondet har fokus på store selskaper, med navn som H&M, Volvo og Nokia i sin portefølje. Også dette fondet ligger under median prisnivå, med en totalkostnad på 1,52%. Fondet har blitt forvaltet av Karl G. Høgtun siden 1998, med gode resultater, og har siden 2008 forvaltet fondet sammen med Kjell Morten Hjørnevik.

Europeiske aksjer: Handelsbanken Europa Selektiv
Vinneren i kategorien Europeiske aksjer kjennetegnes bl.a av en kompakt og distinkt portefølje med kun 19 navn. Dette kommer ikke uten risiko og vi mener derfor at Handelsbanken Europa Selektiv kan passe godt i en supporterende rolle i en portefølje. Forvalter Kenneth Blomqvist kan vise til historisk sterke resultater, på tross av noe høye kostnader. Blomqvist forvalter forøvrig også et Nordenfond, med sterke resultater.

Globale aksjer: JPM Global Focus
I kategorien Globale aksjer trakk JPM Global Focus det lengste strået. Fondet er ikke spesielt billig, men det kan vise gode langsiktige resultater. Porteføljen er godt spredt og det største navnet utgjør kun 2%. Vi finner en blanding av kjente og mindre kjente navn i porteføljen, som Shell, Cisco Systems og Citigroup. Porteføljen er relativt defensivt posisjoner, med kontanter som største plassering og et likviditetsfond på plass nummer to. Forvalter Jeroen Huysinga har forvaltet fondet siden 2003, også med gode resultater.

Globale vekstmarkeder: Danske Invest Global Emerging Markets
I denne kategorien fant vi kun to fond som var verdige en nominasjon og vinneren ble, i år som i 2009 og 2010, Danske Invest Global Emerging Markets. Fondet kjennetegnes av et sterkt investeringsteam som fokuserer på verdsettelse som en viktig del av investeringsprosessen. Dette betyr f.eks at de har unngått selskaper i Kina og India på grunn av prising. Fondet har en maksimal kjøpsavgift på 3%, noe som plasserer dem på gjennomsnittet kostnadsmessig. Fondet er kontrært, det vil si at det ofte kjøper når andre selger, en strategi som har vist seg å være god. I tillegg kan det nevnes at det underliggende fondet er blitt ratet Elite.

Asia : FF- Asian Special Situations
FF - Asian Special Situations kjennetegnes av et sterkt investeringsteam, ledet av Joseph Tse. Fondet har en tematisk tilnærming hvor aksjespesifikk risiko blir minimert ved å handle aksjekurver. Fondet søker selskaper med konkurransefortrinn, god ledelse, en bærekraftig kontantstrøm og som er fornuftig priset. FF – Asian Special Situations er dyrere enn konkurrentene, men kan vise til sterke resultater.

NOK Obligasjoner: DnB NOR Obligasjon (I)
I denne kategorien fant vi kun ett fond vi ønsket å nominere: DnB NOR Obligasjon (I).  Markedsforholdene gjør at mange fond faller av, og DnB NOR Obligasjon (I) møtte også utfordringer i 2007/2008. Utover det kan fondet vise til sterke resultater. Fondet investerer i rentepapirer som minimum er Investment Grade og forvalter Arne Mjelde har forvaltet fondet siden 2006. Fondet er noe dyrere enn konkurrentene, men obligasjonsfond retter seg ofte mot institusjonelle kunder. DnB NOR Obligasjon (I) vant også i denne kategorien i 2010.

Fund House Awards
Vi delte ut 4 ”Fund House Awards” til forvaltningsselskaper som aggregert sett har levert god avkastning i brede kategorier. I år, som i fjor, ble DnB NOR Kapitalforvaltning den store vinneren. Forvaltningsselskapet vant prisen for beste aksjeforvalter, blant dem som tilbyr mange aksjefond, beste renteforvalter og dermed også beste forvalter av kombinasjonen aksje- og renteforvaltning. Prisen for beste aksjeforvalter blant dem som tilbyr færre aksjefond gikk til det svenske forvaltningsselskapet Öhman Fonder.

Morningstar gratulerer vinnerne!

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings