Hvordan få det beste ut av Morningstar Style Box

Det finnes mye nyttig informasjon dersom du vet hvor du skal lete.

David Kathman 14.03.2011 | 10.19
Facebook Twitter LinkedIn

Etter at Morningstar Style Box for fond ble introdusert i 1992 har den blitt en standard for hvordan fondsselskap, forvaltere og individuelle investorer kategoriserer fond. Den er ment som en nyttig visuell oppsummering; ved å vite hvor et fond hører hjemme i vår 3x3 Style Box kan du si ganske så mye om hvordan en fondsforvalter typisk investerer og hvor et gitt fond kan passe inn i en portefølje.

Derimot er det viktig å huske at Style Box kun er en oppsummering. Som alle verktøy har den sine begrensninger, men dersom du vet hvor du skal lete finnes det mye nyttig informasjon.

Stilbokser og kategorier

Før vi ser på detaljene kan det være nyttig å slå fast hva en Style Box er og hva det ikke er. Den er ment som et øyeblikksbilde av et fonds portefølje på et gitt tidspunkt, hvor den viser hvilke typer investeringer som fondet faktisk eier. For aksjefond representerer Style Box porteføljens stil (verdi, blanding eller vekst) og medianstørrelsen av de underliggende selskapene (store, mellomstore eller små); for obligasjonsfond representerer den durasjon, eller rentefølsomhet (kort, medium eller lang) og kredittkvalitet (høy, middels eller lav).

Det er viktig å merke seg at et fonds Style Box ikke er det samme som dets kategori. Dette kan skape noe forvirring for fond som ligger i en av de 9 rutene i Style Box. Morningstar har for eksempel en kategori som heter ”Store selskaper, vekst” og et fonds siste tilgjengelige portefølje kan også havne i denne ruten i Style Box. Style Box og kategori korresponderer vanligvis for denne type fond, slik at et fond i ”Store selskaper, blanding” havner i ”Store selskaper, blanding”-ruten i Style Box, men dette er ikke alltid tilfelle.

Grunnen til at vi kan oppleve slike forskjeller er at Style Box er et øyeblikksbilde, mens kategoriene er ment å være mer stabile og konsistente. Hver gang et fond offentliggjør en ny portefølje vil Style Box automatisk reflektere den porteføljen. I teorien betyr det at et fond kan hoppe fra rute til rute i Style Box flere ganger i løpet av et enkelt år. Fondets kategori vil derimot være den samme, såfremt det ikke har vært et markant skifte i portefølje eller strategi. Dersom et fonds plassering i Style Box og dets kategori har vært konsistent forskjellig i tre år eller mer vil vi sannsynligvis flytte fondet til en ny kategori. Denne endringen skjer ikke automatisk.

Plassering i Style Box

Alt dette fører til et nytt spørsmål: Hva betyr det at et fond havner i en gitt rute i Style Box, som for eksempel ”Store selskaper, blanding”? For å kunne svare på det må vi gå enda mer i detalj på hva som går inn i Style Box. For det første gis hver aksje i en portefølje en ”størrelses-score”, bestemt av markedsverdien, og en ”stil-score”, bestemt ved å kombinere fem verdiegenskaper og fem vekstegenskaper. Disse to ”scorene” – størrelse for den vertikale aksen og stil for den horisontale aksen – kan brukes til å bestemme hvor den ene aksjen havner i Style Box (for mer informasjon om hvordan dette fungerer, se vår Style Box faktaark). Ved å kombinere de vektede størrelses- og verdi-scorene for alle de underliggende aksjene i et fonds portefølje finner vi størrelses- og verdi-score for fondet som helhet. Det punktet hvor disse to scorene krysses i 3x3 ruters diagrammet utgjør fondets ”centroide”, som igjen bestemmer hvilken av de 9 rutene fondet havner i. På morningstar.no vil da hele ruten være merket sort.

Hva alt betyr

Hva betyr så alt dette for deg? For det første kan et fonds plassering i Style Box hjelpe deg med å finne ut hvordan et fond passer inn i en portefølje. Et fond som har en eksponering mot ”Store selskaper, vekst” kan være bra til å balansere ut en portefølje som lener mot verdi-siden. På den andre siden kan det være du oppdager at to av fondene i porteføljen ligger i samme rute, selv om de er i samme kategori, og dermed kan det ene fondet muligens være overflødig. Det er selvsagt flere ting å ta hensyn til her, men Style Box kan være et nyttig verktøy i analysen av din egen portefølje.

Du kan også bruke porteføljeverktøyene på morningstar.no til å undersøke hvor din portefølje som helhet havner i Style Box. X-ray (NB! Krever innlogging) lar deg legge inn hvilken som helst portefølje og se hvor stor prosentdel av dine underliggende plasseringer som havner i hver av de 9 rutene, samt hvilken rute porteføljen som helhet ville havnet i. Dersom din portefølje ikke er der hvor du vil at den skal være – for eksempel at den lener mer mot vekst enn du trodde – kan det være en ide å rebalansere.

En versjon av denne artikkelen ble først publisert på morningstar.com den 13.mai 2008. David Kathman er fondsanalytiker hos morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

David Kathman  is a guest author

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings