Investering i Norden med børsfond

Med en bemerkelsesverdig økonomisk rekonvalesens i Norden har børsfond med eksponering mot Sverige, Norge, Danmark og Finland vært blant de børsfondene med høyest avkastning hittil i år.

Hortense Bioy, CFA 30.11.2010 | 9.59
Facebook Twitter LinkedIn

Oversikt over det nordiske markedet
Siden januar har Sverige-fondet XACT OMXS30 økt med 27,5 %, mens Finland-fondet Seligson OMX Helsinki 25 Indeks steget med 23,7 % og XACT Nordic 30 steg 28,9 % (per 31. oktober i norske kroner). Det er oppsiktsvekkende avkastning sammenlignet med MSCI World med 8,5 % og EURO STOXX 50 som gav minus 2,6 % i samme periode.

Samtidig som politikere og sentralbanker rundt i verden har strevet med å holde økonomien i positiv vekst, har Sverige, Norge, Danmark og Finland nytt godt av en oppsiktsvekkende økonomisk bedring, godt hjulpet av sterk eksport til vekstmarkeder. Norden har også blitt beskyttet fra de negative effektene av den Europeiske gjeldskrise på grunn av landenes relativt sett sunne offentlige finanser, blant Europas laveste offentlige underskudd, samt valutauavhengighet (utenom Finland som er del av eurosonen, Danmark har fast valutakurs mot Euro).

Fiskal og monetær fleksibilitet har gitt beslutningstakere et arsenal av verktøy for å bekjempe den økonomiske nedturen. Landene har vært ganske suksessrike, bevist ved den tilbakevendte optimismen i markedet. Analytikere har økt fortjensteestimatene for Danske, Svenske og Finske selskaper med mer enn 20 % i år, det dobbelte av raten til amerikanske selskaper og 6 ganger gjennomsnittet for selskaper i eurosonen.

Hvordan kan investorer dra nytte av mulighetene som disse landene representerer? Dessverre er det et begrenset utvalg børsfond og alle, bortsett fra en, handles kun på lokale børser. Den eneste ETF-en som er børsnotert utenfor norden er Amundi MSCI Nordic ETF, som følger de 70 største selskapene i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Dette fondet er notert på Euronext Paris og har totalkostnad på 0,25% per år. Investorer som søker eksponering mot den nordiske regionen, eller enkeltland må se til de lokale børsene for eksponering.,

Tilgang av fond
Det mest utviklede og aktive markedsplassen i den nordiske regionen er i Sverige, med 22 noterte børsfond med eksponering mot norden. Norge kommer på andreplass med 6 registerte børsfond, mens Finland kun har ett børsfond. Det finnes ikke børsfond i Danmark.

De fleste børsfondene, foruten Seligson, blir tilbudt av lokale banker. Først ute var XACT, eid av Handelsbanken, som dominerer børsfondarenaen med forvaltningskapital på 1,7 milliarder Euro. DnB NOR er nest størst med forvaltningskapital på 174 millioner euro. For tiden finnes det ingen utenlandske konkurrenter i det nordiske børsfond-markedet.

Denne mangelen på interesse fra større tilbydere, som iShares, Lyxor og db x-trackers , kan bunne ut i lav etterspørsel. De siste årene har europeiske tilbydere vært opptatt med å lansere produkter som gir tilgang til populære områder slik som vekstmarkeder. Produkter som gir tilgang til nordiske markeder har hatt lavere prioritet. Dette kan endres etter hvert som tilbydere, inkludert db x-trackers, har startet å se til norden. Faktisk trenger det ikke gå lang tid før vi ser en utøkning av børsfond i norden, siden både private og institusjoner øker sin etterspørsel etter produktene. Henrik Noren, administrerende direktør i XACT tror det er plass til flere ETP (Exchange traded products) i norden, spesiellt innenfor råvarer og på rentesiden. XACT planlegger å øke produktutviklingen, samtidig kryssliste eksisterende børsfond på større europeiske børser slik som Deutche Borse og London Stock Exchange. Dette steget, hvis det materialiserer seg, vil gi utenlandske investorer muligheten til å få eksponering mot nordiske land på en enklere og sannsynligvis mer kostnadseffektiv måte.

Se hvilke børsfond som har eksponering mot Sverige, Norge, Finland og Danmark, eller nordisk fokus.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  er Global Head of Sustainability Research i Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer