KLP tar kostnadslederskap

KLP reduserer kostnadene i to aktive mandater til 0,75% p.a

Thomas Furuseth 21.09.2010 | 14.25
Facebook Twitter LinkedIn

KLP reduserer kostnadene fra 1,2 % i året til 0,75 % i KLP AksjeNorge og KLP AksjeNorden. Det er halvparten av hva for eksempel Holberg Norge koster og ODIN Norge samt Storebrand Verdi koster to og en halv gang så mye hvert år. Nå er det ikke noen stor hemmelighet at vi i Morningstar liker fond med lave honorarer, men jeg blir glad på vegne av investorer når KLP reduserer kostnader til fordel for de som er investert. Samtidig hever KLP listen for hva som er ”billig” aktiv forvaltning for private investorer i markedet og etterhvert legger press på andre aktører.

Nå er ikke KLP alene om å redusere kostnadene om dagen. DnB NOR reduserer også kostnadene i en rekke fond og vi er selvfølgelig også glade for dette, men disse reduksjonene blekner i forhold til KLP når vi ser på sluttnivået på de årlige kostnadene. KLP var, før kostnadsreduksjonen, allerede en av våre favorittforvaltere i Norge, og de befester sin stilling i dette domenet.

Hvorfor betyr kostnader så veldig mye?
Årlige honorarer kan være vanskelig å visualisere, spesielt siden alle fond i Norge og internasjonalt rapporterer kurser etter honorarer og for eksempel 2 % per år virker kanskje ikke så avskrekkende. På kort sikt er det vanskelig å skille flaks fra dyktighet og kostnadene trenger ikke å være en ”dealbreaker”. På lang sikt tærer høye kostnader på din avkastning, og det er nettopp da det er gunstig å kunne evaluere effekten av kostnader. Fordelen ved å få presentert netto fondsverdier og avkastning er selvfølgelig at vi enkelt kan sammenligne sluttavkastningen til investorer. I USA gjorde de nettopp en større undersøkelse av amerikanske fond for å vurdere viktigheten av kostnader og det viser seg at ved å velge de billigste fondene (merk at det ikke skrives noe om aktive og passive fond) så fikk investorer bedre avkastning (etter kostnader) enn investorer som valgte blant de dyreste fondene. I tillegg var de dyreste fondene i USA mer utsatt for fusjoner og nedleggelser enn de billigste fondene. Denne siste undersøkelsen fra Morningstar fikk også oppmerksomhet i norske medier og SKAGEN returnerte at det var ”lønnsomt å velge ”dyrt””. Vel, det hadde nok vært mer lønnsomt å velge de billigere institusjonelle fondene som det ikke finnes offentlig tilgjengelig avkastningsinformasjon om, slik som SKAGEN Global IISKAGEN Global III og SKAGEN Vekst III. SKAGEN har selvfølgelig et poeng; ingen regler uten unntak. Utfordringen er at du må investere i dag og du får ikke historisk avkastning, men en fremtidig ukjent avkastning.

KLPs initiativ til lavere honorarer høster god annerkjennelse hos oss, og som sagt, vi blir glade på vegne av investorer. Uansett hvordan en vrir og vender på det, kostnader spiller en rolle. I bunn og grunn er det vel det eneste vi vet sikkert om fremtiden – hvor mye kroner som går til forvaltningsselskapet før investor får sin avkastning. Kostnadsnivået i KLP AksjeNorge og KLP AksjeNorden er på et lavt nivå som få klarer å matche i dag.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer