Morningstar Fund Awards og House Awards for Norge.

Morningstar har nå annonsert vinnere av årets fond og årets fondsselskap. Disse er basert på objektive verifiserbare kriterier og Morningstar tildelte totalt 11 priser den 18. februar.

Thomas Furuseth 22.02.2010 | 8.59
Facebook Twitter LinkedIn

For tredje året gir Morningstar ut pris til de fondene som utmerket seg i 2009, men også som har sterke langsiktige resultater. Utvalget er fond og fondsselskaper som har registrert sine fond for salg i Norge. Kriteriene for å bli vinner er at fondene må ha minsteinnskudd under 100 001 kroner, og fondene må være enkelt tilgjengelig i det norske markedet. De kvantitative målene som benyttes er 1, 3 og 5 års avkastning og 3 og 5 års risiko med fokus på nedsiderisiko. I tillegg gjør vi en kvalitativ vurdering av fondet, slik at vi luker ut fond som vi mener ikke fortjener en pris. Den kvalitative vurderingen er blitt lettere etter at Morningstar har fokusert mye på fondsanalyse. En rekke fond har vi allerede dekket og da kan vi med engang si om dette fondet egner seg som langsiktig alternativ.

De tre årene som Morningstar har gitt ut pris har alle vært spesielle på sine områder. I 2007 hadde vi lagt bak oss en lang oppgang siden 2003. Fondene som vant bar nok litt preg av at de hadde klart å få med seg svært mye av oppgangen post 2003. 2008 var et marerittår for mange prominente fond, samtidig var det noen fond som klarte å beskytte investorene bedre enn konkurrentene. Selv om også de beste hadde store absolutt-tap, spesielt i aksjekategorier. Rentefondene slapp heller ikke unna i 2008, fokuset var faktisk ofte rettet mot rentemarkedene og fond som inneholdt mye kredittrisiko fikk mye juling, mens statsobligasjoner var der alle ønsket å være. Inngangen til 2009 var pessimismen på sitt høyeste, men i løpet av mars snudde stemningen og året endte med en skarp oppgang i de mest risikofylte investeringene. Utfordringen er at de fondene som gjorde det bra i 2008 gjorde det dårlig i 2009 og vise versa.

Første vinner i kategorien norske aksjer ble Fondsfinans Spar som i så måte er et unntak her. Fondet har hatt svært god avkastning i både 2008 og 2009, men det slutter ikke her, fondet har faktisk hatt svært godt avkastning de siste 5 årene, noe som er en sterk prestasjon. Verdt å merke seg er også at fondet er billig til å være aktiv forvaltet. Selv om prisen på fondet er attraktiv, må du riktignok ha 100 000 å investere, så fondet gikk gjennom dette målet med et hårstrå. Historisk risiko har kun vært gjennomsnittlig, mens avkastningen har vært høy. Investorer bør legge merke til at Odd Hellem kjører en kompakt portefølje av aksjer, og fondet er relativt lite, slik at han har betydelig manøvreringsevne. Fondet har, som mange av konkurrentene, en mid-cap tilt. Samtidig finner vi mange kjente navn i porteføljen.

I kategorien nordiske aksjer var det sterk konkurranse mellom Karl Høgtun i Avanse Norden og DnB NOR Norden (II) og Hogne Tyssøy i Holberg Norden. Karl Høgtun tok en knepen seier. Det er spesielt imponerende at han og hans kjerneteam på 4 klarte å ta prisen to år på rad i en periode hvor fondene vanligvis enten har hatt et dårlig år i 2008 og godt i 2009 eller motsatt. Holberg Norden tapte grunnet deres mindreavkastning i 2008, noe som dro opp risikovurderingene til modellen. Begge forvalterne er investorer vi liker kvalitativt sett.

I kategorien europeiske aksjer har Franklin Mutual European vunnet denne prisen to år på rad i 2007 og 2008, og er fortsatt et fond vi liker svært godt og som har fått Kvalitativ Rating Elite av våre analytikere. I år er det imidlertid et annet fond som har gått helt til topps, og det er BlackRock Global Funds – European. Dette fondet er også et svært godt alternativ, og er ratet Fremragende av Morningstars analytikere. Dette på tross av at forvalter Nigel Bolton kun har kort tid i førerstolen for dette fondet, men så vet vi at han har 28 års fartstid og har gjort store positive endringer i staben for å stabilisere teamet. Han har gode resultater fra forvaltningen før han kom til BlackRock.

I kategorien for Globale aksjer finner vi også en investor som vi liker veldig godt. SKAGEN Global tok lederposisjonen etter å ha vært langt nede i 2008. Før 2008 har Weintraub gitt utmerkede resultater, basert på filosofien om å lete etter skjulte skatter i gjemte og glemte selskaper. Det har vært liten endring på forvaltersiden gjennom de siste årene, selv da Omid Gholamifar nylig besluttet å forlate en forvalterstol, men vi mener at fondet er i gode hender fremover. Fondet var også ganske dyrt i fjor, grunnet resultatbaserte honorarer. Vi mener at fondet burde tatt igjen mindreavkastning før nye resultatbaserte honorarer ble belastet fondet.

Vekstmarkedene opplevde en voldsom oppsving i 2009 og det er derfor gledelig at fondet som vant i år også vant i fjor, nemlig Danske Invest Global Emerging Markets. Forvaltningen er outsourcet til Aberdeen og deres team har godt skussmål av Morningstars analytikere.

Asiatiske markeder var også i vinden i fjor. Og her vant Templeton Asian Growth. Fondet er nok litt dyrere enn vi liker, men forvalter Dr. Mark Mobius har gitt gode resultater i dette fondet.

I kategorien for NOK Obligasjoner vant Arne Mjeldes fond DnB NOR Obligasjon (I). Fondet dro nytte av høyere risikoapetitt. Ellers er ikke fondet blant de billigste, men kategorien er preget av fond som er rettet mot institusjonelle investorer.

Vi delte ut 4 ”Morningstar House Awards” til forvaltningsselskaper som aggregert sett har levert god avkastning i brede kategorier. I fjor dro den amerikanske forvaltningsgiganten Fidelity hjem hele to priser. I år fikk de med seg prisen for gode resultater innen aksjeforvaltning. Fidelity konkurrerte i klassen hvor de med mange aksjefond deltok. I den mindre spesialistklassen innenfor aksjeforvaltning vant svenske HQ Fonder. DnB NOR Kapitalforvaltning var årets store vinner, de tok med seg både pris for årets kapitalforvalter renter og kombinasjon av aksje- og renteforvaltning. I tillegg fikk de to kategoripriser og således fikk de hele 4 priser, noe som er rekord i år. I fjor tok Fidelity med seg tre priser, og det var det meste som var blitt gitt ut før DnB NOR altså i år tok så mange som fire ulike priser.

Vi i Morningstar ønsker å gratulere alle vinnere!

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer