Zen og kunsten å vedlikeholde en portefølje

Lukk ute støyen, forbedre ditt liv.

Christine Benz 26.09.2008 | 14.26
Facebook Twitter LinkedIn
Psst. Jeg har en hemmelighet om investering jeg vil dele med deg. Faktisk, jeg kan si med en viss grad av sikkerhet at det er det beste tipset du vil motta noen gang. Det er så sterkt at det vil gi deg muligheten til å sove godt om natten og fokusere på dine oppgaver, mens alle andre flipper ut. Midt inne i skranglingen av ragnarok i området rett rundt Wall Street, vet du at du har gjort det beste for din portefølje.

Jeg kan oppsummere denne strategien i tre små ord: Lukk støyen ute.

Lukk ute all snakk fra mennesker på TV som hevder å vite hva markedet kommer til å gjøre. Lukk ute dørselgeren av en megler som angivelig til

byr deg dagens skuddsikre plassering. Lukk ute mannen på radio som lager en relativt overbevisende fremstilling av at du burde kjøpe gull og søke ly i fjellet.

Lukk støyen ute.

Faktum er at ingen suksessfylt investeringsstrategi dreier seg om å prøve å tippe hvordan markedet beveger seg, så jeg ønsker at alle stopper å late som dette er en produktiv aktivitet. Nå, det kan være en eller annen person i et hedgefond et eller annet sted som har klart å finne topp og bunn i et eller annet marked, med en viss regularitet historisk sett. Jeg setter derimot spørsmålstegn ved denne personens mulighet til å gjøre det samme i fremtiden og muligheten er stor for at avgiftene de krever ikke vil stå i forhold til din sluttavkastning.

Jeg vet at jeg ikke kan overbevise hordene av eksperter og meglere om verdien av ikke å skape støy. Når alt kommer til stykket, så er deres levebrød å få dere til å handle og kjøpe ting basert på dagens nyhetshendelser. Kan jeg overbevise noen av dere, Hr. og Fru investorer, til å lukke støyen ute, da blir jeg fornøyd. Følg disse tre enkle stegene, mens du gjør det, legg merke til at kun ETT av dem innholder formulering av et syn på fremtiden om markedene.

Steg 1: Finn ditt sanne nord

Grunnmuren til alle investeringsstrategier er å lage en aksje/obligasjonsmiks som er fornuftig for deg basert, i all hovedsak, på din alder, antall år til pensjon og din risikotoleranse. Når du har kommet frem til dette, da har du fastslått din allokering. Gjør kun endringer hvis markedssvingninger har kjørt din allokering helt ut på viddene i forhold til din målsatte fordeling. Du ønsker også å gjøre din allokering mer konservativ når du blir eldre.

Sant nok, de fleste aktiva-allokerings-rammeverk ekstrapolerer historiske risiko/avkastningsprofiler til ulike aktivaklasser inn i fremtiden. For eksempel, historiske data indikerer at aksjer historisk sett gir høyere avkastning enn obligasjoner (men med enn større tilbøyelighet for tap) gjør at de fleste aktiva-allokeringsplaner favoriserer aksjer tidlig i investorens liv. Det er helt klart ikke slik at det finnes noen garanti for at aktivaklassene vil oppføre seg tilsvarende i fremtiden, men historiske risiko/avkastningsprofiler er det beste og mest logiske guiden vi har. For å hjelpe deg å høste noe av ekspertisen som finnes der ute, kan du benytte deg av livssyklusfond for å få din porteføljes aktivafordeling i riktig område. Finn fondet som er nærmest den perioden du skal pensjonere deg og sammenlign aktivafordelingen med din egen portefølje. Disse fondene kan godt benyttes på egenhånd, hvis du ikke ønsker besværet med å ordne tingene på egenhånd (merk: utvalget av livssyklusfond i Norge er relativt sett lite, men det finnes muligheter).

Steg 2: Velg din fremgangsmåte for investering

For individuelle investorer, er det tre levedyktige strategier for å velge de verdipapirene som vil støtte oppunder din aktivafordeling. Legg merke til at ingen krever at du bruker mye tid å tenke på hva den brede økonomien eller markedet vil gjøre. Husk også at du ikke trenger å velge side, du kan gjøre det bra ved å kombinere disse fremgangmetodene i din portefølje. Jeg har rangert dem fra minst arbeidskrevende til mest arbeidskrevende.

Indeks:
Premissen her er at du eier en andel av hele markedet (eller markedssektor) for deretter å lene seg tilbake og la de øvrige markedspartisipantene gjøre hva de ønsker å gjøre. Indeksering kan være et lavkostnadsalternativ (og i enkelte markeder skatteeffektivt). Karakteristikkene til indeksfond har hjulpet dem med å forbli konkurransedyktige og de kan til og med slå de fleste aktive fondene (både aksje- og rentefond) over tid. I tillegg vil indeksering være det beste når du tenker på vedlikehold av porteføljen, så hvis du ønsker å bruke lite tid på å vedlikeholde porteføljen, er dette den rette fremgangsmåten for deg.

Delegere til en aktiv aksje- eller renteforvalter:
Hvis du ikke er fornøyd med verdiutsiktene til indeksering, noe som betyr at du vil matche markedets avkastning og lavere kostnader, så kan du hyre inn en forvalter ved å investere i fondet han eller hun forvalter. Ved å gjøre dette har du en mulighet til å slå markedet over tid, men du risikerer samtidig å gjøre det vesentlig dårligere enn markedet. Morningstar gir deg verktøy som kan hjelpe deg på veien til å velge forvalter.

Kjøpe individuelle aksjer:
Dette steget er sannsynligvis et steg videre enn de fleste individuelle investorer ønsker å gå gitt tiden og dedikasjonen som kreves for å effektivt analysere individuelle aksjer, men det kan gjøres hvis du er motivert. I realiteten så følger de fleste aksjeplukkere med på hva som skjer i de brede markeder og økonomien, men de mest suksessfylte tilbringer lite tid på den aktiviteten og fokuserer i stedet på hva de faktisk kan analysere. Hva de kan analysere er de individuelle selskapenes prospekter og om det handles billig eller dyrt i forhold til hva de er verdt i deres øyne. Denne fremgangsmetoden benytter Morningstars aksjeanalytikere i USA.

Steg 3: Spar mer enn du tror du trenger

Dette steget er så åpenbart at nesten ingen bryr seg om å nevne det, men det er faktisk en viktigere forutsetning for å fastslå om du kommer til å nå dine finansielle mål, enn investeringsfremgangsmetoden. Hvis du vet at du har levd etter evne og satt av penger jevnlig, så vil du med større sikkerhet kunne si at du vil nå dine finansielle mål. Du er ikke avhengig av en enorm avkastning for å nå målene dine, det kan også være smart å starte sparingen så tidlig som mulig. Har du en sikkerhetsmargin vil du sannsynligvis bli mindre skremt når markedet ikke samarbeider. Det å vite at du har gjort ditt beste for å skape din fremtid er til syvende og sist den mest tilfredsstillende og beroende tanken av alle.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christine Benz

Christine Benz  er Morningstars direktør for personlig finans i USA og hun har forfattet bøkene "30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer