Morningstar lanserer Morningstar Award i Norge

Les mer om hva Morningstar Awards er og hvilke fond som tok med seg en pris hjem!

Thomas Furuseth 11.04.2008 | 15.08
Facebook Twitter LinkedIn
Litt historikk

Morningstar har lang tradisjon for å dele ut priser til fond og fondsselskaper som vi mener har tjent investorer godt. Vi har gjort dette i mange markeder og nå er tiden inne for at vi starter med dette i Norge også. Denne prisen gis til fond som har klart å gi en god avkastning og konsistent avkastning til sine andelseiere samtidig som fondet har prestert å holde risikoen lav eller moderat.

For at fondene skal være kvalifisert til å delta i denne kåringen så trenger fondene minst 5 års historikk. Til sammenligning så kalkuleres Morningstar Rating for fond som har 3 års historikk. Morningstar Awards er en

årlig kåring, men Morningstar ønsker ikke å premiere fond som har tatt kortsiktig høy risiko. Derfor har vi lagt inn flere krav, blant annet så må fondet ha hatt en avkastning over kategoriens gjennomsnitt minst 3 av de siste 5 årene. I tillegg så vil avkastning for både 1, 3 og 5 år bli benyttet, dog med fokus på det siste året siden det er en årlig vurdering.

Sammenligne epler mot epler

For at sammenligning av fond krever at man sammenligner tilsvarende fond mot hverandre. Ved å legge fond i en Morningstar Kategori i forhold til hvordan fondene faktisk investerer, så har vi et rammeverk for hvilke fond som skal sammenlignes mot hverandre. For Morningstar Awards, så har vi besluttet å begrense utvalget priser som skal utgis. Derfor gir vi kun ut en pris for Globale og en for Europeiske aksjefond.

Fokus på langsiktighet

Fond er ikke skapt for kortsiktige investeringer, dette er en langsiktig spareform. Fond kommer med både kjøps- og salgsavgifter slik at de er ikke godt egnet til kortsiktige handler. Våre undersøkelser viser også at majoriteten av investorer som forsøker å ’time’ markedene gjør det dårligere enn de investorene som sitter rolig. Videre så kan du ikke tolke for mye av kortsiktig avkastning, det kan være for mange tilfeldigheter, forvalteren kan ta overdreven risiko, det kan være tilfeldigheter som spiller inn også videre.

For å være sikre på at vår metodikk ikke gir for stor belønning for kortsiktig avkastning, har vi laget et system som undersøker fondenes avkastning over 1, 3 og 5 år. Fondene får en score i forhold til hvordan fondene gjør det sammenlignet med de andre fondene i samme Morningstar Kategori. Periodene teller henholdsvis 30 %, 16 % og 24 % på totalscoren tilegnet avkastning.

Risikojustert avkastning

De siste 30 % av et fonds score er allokert til risikojustering. Det er ikke nok å vise til sterk avkastning. Det er mange observasjoner som taler for at investorene kjøper nær topp og selger etter store fall og ingen liker at verdien av deres fond faller med et stort beløp.

For å justere for risiko har vi benyttet fondets Morningstar Risiko score og sammenlignet fondet mot resten av kategorien. Vi holder på vår langsikte fremgangsmetode og tillegger 12 % til 3 års risikoscore og 18 % til 5 års risikoscore. Vi bruker Morningstar Risiko på grunn av måltallets evne til å fange investorens preferanser. Standardavvik straffer oppside- og nedsidevariasjoner i avkastningene like mye, mens Morningstar Risiko bruker det akademiske konseptet nytteverdi (utility theory) for å sikre seg at fondene blir straffet hardere for nedsidevariasjoner. Målet er enkelt: Investorer frykter mest risikoen for tap, så en score burde reflektere virkeligheten i størst mulig grad.

Som en siste sjekk, så må fondet vært blant de 50 % beste i sin Morningstar Kategori minst 3 av de 5 siste kalenderårene.

Kvalitative kontroller

Ingen kvantitative mål kan fange alle sider ved et fond. Derfor har vi lagt inn kvalitative sjekker av fondene som vinner. Hvis det er sider ved fondene som gjør at vi ikke føler oss komfortable med å dele ut prisen, så trekkes den ut av utvalget.

Vinnere Morningstar Award 2008

Etter å ha introdusert dere til hva vi tenker om denne prisen så gjenstår det kun avdukingen.

Morningstar Awards Vinnere 2008
Fond Gruppe
Gambak Norge
Holberg Norden Norden
Franklin Mutual European A Europa, Store selskaper
WarrenWicklund World Global, Store selskaper


Gratulerer!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer