Er børshandlede fond riktig investering for deg?

Fondsinvestorer i Norge lider under hva vi mener er høye kostnader, spesielt blant aksjefond rettet mot private. En måte å unngå dette er å plassere sparepengene i indeksfond.

Morningstar Europe Editor 21.09.2007 | 15.47
Facebook Twitter LinkedIn
I USA kan private kjøpe S&P 500 indeksfond for så lite som 0,09 % per år. Prøv å finne dette i Norge… Klart det er noen forskjeller, USA har et større marked og er mer kjent for å investere mer i aksjemarkedet. I Europa har vi en rekke barrierer som virker konkurransehemmende, blant annet så har vi mange ulike språk, valutaer, lover og regler. Det er flere forsøk på å harmonisere regelverket og bringe et mer samlet Europa, blant annet UCITS III og MiFID for å nevne noe.

ETF (Exchange Traded Funds eller børshandlede fond) har vært på markedet lenge og er veldig populære i mange områder. I Norge er de ikke så veldig kjente, det finnes foreløpig bare et par stykker på Oslo Børs DnB NOR OBX og XACT OBX. Fortvil ikke, har du tilgang til andre børser kan du handle de fondene som finnes

der.

Hva er ETF (Exchange Traded Funds)?

Den mest grunnleggende forklaringen er at dette er en samling verdipapirer som handles, som aksjer, på en børs slik som Oslo Børs. I motsetning til vanlige verdipapirfond så handles ETF gjennom dagen. De kan også bli kjøpt og solgt på margin, ved å benytte stop-loss, kort fortalt alt du kan gjøre med en aksje kan du gjøre med en ETF.

De fleste ETF’er følger en indeks og det er ikke noen tilfeldighet, som vi vil forklare nedenfor så trenger fondene arbitrasjemekanismene for å holde fondsprisene som de handles til omtrent på linje med nettoandelsverdien til deres underliggende portefølje. For at denne mekanismen skal virke godt, så må potensielle arbitrasjesøkere ha full og oppdatert kjennskap til fondets beholdninger. Aktive forvaltere er ikke villige til å utgi denne typen informasjon med tilstrekkelig hyppighet.

Hvordan virker ETF?

Selv om ETF er mer fleksible enn tradisjonelle verdipapirfond på mange områder, blant annet kan ETF’er bli handlet på børsen gjennom hele dagen, så kan andelene ikke bli kjøpt eller solgt til fondsselskaper slik som vanlige verdipapirfond. Investorer kan bare kjøpe eller selge andeler direkte fra fondsselskapet i store blokker, og selv da kreves ”in-kind” transaksjoner, det vil si at du ikke får kontanter når du selger andelene, du får de underliggende aksjene. I praksis betyr dette at kun institusjoner handler direkte med fondsselskapene. Vi andre må gå til en megler for å kjøpe og selg aksjer.

Til forskjell fra vanlige verdipapirfond, så trenger ikke ETF’er å handles til netto andelsverdi til deres underliggende beholdninger. I stedet så bestemmes markedsprisen til en ETF av tilbud og etterspørsel etter ETF’ens andeler. Til en stor utstrekning så er tilbudet og etterspørselen etter ETF-andelene drevet av de underliggende verdiene til beholdningene. Som en følge av at ETF’en handles etter tilbuds- og etterspørselsprinsippet, så kan det skje at ETF andelene handles over og under verdien til den underliggende porteføljen.

Hvis en ETF handles til en kurs under verdien av porteføljen, da kan institusjonelle investorer kjøpe seg inn i fondet direkte fra fondsselskapet, få utlevert aksjene og selge disse aksjene i markedet med gevinst. Den virkelige transaksjonen er i virkeligheten ikke så enkel, men ideen er den samme: Arbitrasjemulighetene vil generere en etterspørsel etter ETF’en som er rabattert noe som igjen vil føre til at rabatten minsker mellom markedsprisen og netto andelsverdien til den underliggende porteføljen.

Er børshandlede fond riktig investering for deg?

ETF har en klar fordel i forhold til tradisjonelle verdipapirfond. De gir deg en handelsfleksibilitet som vanlige fond ikke kan matche, men for langsiktige sparere så betyr ikke dette så mye. Det kan til og med føre til at fristelsen for å handle overilt øker, noe som altfor ofte er en oppskrift på katastrofe.

Artikkelen er basert på en artikkel fra Christopher Traulsen. Det er gjort endringer for å tilpasse artikkelen til norske forhold.
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer