Fondsforvaltere sender blandede beskjeder om naturressurser

Energi faller i popularitet. I vår siste European Fund Trends Survey, som ble gjennomført før USA bestemte at de skulle doble deres strategiske oljereserver, spurte vi forvaltere om deres mening om oppgangen i kategorien naturressurser.

Christopher J. Traulsen 23.02.2007 | 14.34
Facebook Twitter LinkedIn
Generelt tror forvaltere at oppgangen ikke har nådd toppen, men deres handlinger forteller at de ikke er så positive til naturressurser.

Når vi spurte om de trodde naturressurser hadde nådd toppen, svarte 63 % av respondentene at oppgangen ikke hadde nådd toppen, mens 31 % trodde den hadde nådd den (de resterende skrev ”annet” og indikerte at det kom an på typen naturressurser). De som mente at man nærmer seg toppen var det liten enighet om grunnen til dette, men økende tilbud og økende kostnader ble indikert med høyest frekvens. De som mente at oppgangen ville fortsette begrunnet dette med økende etterspørsel fra utviklingsmarkeder og tilbudsbegrensninger.

Selv om de svarte slik som de gjorde, så velger respondentene ikke å overvekte investeringer innenfor sektorer for naturressurser. I deres svar til våre spørsmål om spesifikke ressurssektorer sa 80 % at de var undervektet (45 %) eller nøytral (35 %) i olje, 91 % sa de var undervektet (61 %) eller nøytral (30 %) i naturgass, 76 % sa de var undervektet (48 %) eller nøytral (28 %) i gull, 64 % sa de var undervektet (46 %) eller nøytral (41 %) i landbruksråvarer, 69 % sa de var undervektet (46 %) eller nøytral (23 %) innen metaller og 88 % sa de var undervektet (44 %) eller nøytral (44 %) til skogsprodukter.

Responsen relatert til olje og naturgass er konsistente med Morningstar beholdningsdata. Vi gikk nylig gjennom kvartalsbeholdningene for fond innenfor kategorien ”Europeiske store selskaper” over de siste 3 årene og fant ut at andelen av fond overvektet i energi målt mot MSCI Europe Indeks vokste fra 47 % i mars 2004 til toppen på 61 % i september 2005 og har siden falt tilbake til 48 % mot slutten av 2006.

Når vi spurte om hvilken sektor innenfor naturressurser som ville ha sterkest avkastning de neste 12 månedene ble landbruksråvarer trukket frem oftest. Motsatt nevnte de gull og skogsprodukter (papir etc) som sektorene som mest sannsynlig vil gi dårligst avkastning i perioden.

Utviklingen fremover

Igjen, en stor majoritet av respondentene sa at de forventet store selskaper til å gjøre det bedre enn små selskaper de neste 12 månedene, og flere forvaltere forventet at vekstselskaper ville gjøre det bedre enn verdiselskaper (merk at en stor andel (33 %) var nøytral i spørsmålet).

Respondentene valgte Euro og Yen som de sterkeste valutaene de neste 12 månedene, mens USD ble trukket frem som den svakeste. De var samtidig konservative med tanke på renteeksponeringen, ved at de helt klart favoriserte obligasjoner med kort durasjon (løpetid) over lengre durasjonsobligasjoner. Vennligst trykk her for å lese undersøkelsene i sin helhet.
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher J. Traulsen  is director of fund research, Europe and Asia, Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer