Garantert gevinst - for bankene

Ekstern forfatter 12.02.2007 | 14.30
Facebook Twitter LinkedIn
Det eneste som synes sikkert med såkalte garanterte spareprodukter, er at banksjefene kan le hele veien til jobb.

Professor Petter Bjerksund ved Norges Handelshøyskole i Bergen har analysert to såkalte garanterte spareprodukter fra storbankene Nordea og DnB Nor.

Fire feller man kan gå i:

1. Ifølge prospektene er ikke utbytte fra de aksjene som inngår i indeksen inkludert.
2. Diversifiseringen av indeksen minsker muligheten for avkastning.
3. Produktene er i tillegg skrudd sammen slik at bare en liten del av sparebeløpet er eksponert for markedsrisiko.
4. Lånefinansieres spareproduktet er sannsynligheten for oppside enda mindre, mener Bjerksund til DN
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer