Morningstar Rating, nå med 5 og 10 år

Morningstar Rating vil fra 31. Oktober komme til å gjelde for både 3, 5 og 10 år. Det gir valgfrihet og muligheten for å sammenligne risikojustert avkastning gjennom en hel konjunktur.

Thomas Furuseth 01.11.2006 | 17.09
Facebook Twitter LinkedIn

Den 7. november publiserer Morningstar i Norge og resten av Europa for første gangen Morningstar Rating for 5 og 10 år. I takt med at flere fond får lang historikk, blir det stadig mer interessant å studere lange tidsperioder der både børsnedganger og oppganger inngår.

Den amerikanske fondsindustrien vokste seg stor allerede på 1960 tallet, slik at det var naturlig at Morningstar i 1985 startet å publisere Rating basert på 10 års historikk. Her i Europa tok interessen for aksjefond for alvor fart rundt 2000 og dermed har det tidligere vært en liten andel fond som hadde 10 års historikk.

Metodikken bak Morningstar Rating endrer seg ikke, den blir bare overført til 5 og 10 års historikk. Dette medfører også til at vi får mer tilgjengelig Ratingdata og man kan sammenligne fondenes Rating på ulike tidsperioder. Ulempen kan være at man får flere stjerner å følge med på. I den sammenhengen introduserer vi også en Total Morningstar Rating (Engelsk Overall Rating). Denne baserer seg på 3, 5 og 10 års Rating. Metodikken for å regne ut Overall Rating er relativt enkel. Har fondet mellom 3 og 5 års historikk, så vil fondet få 3 års Rating. Overall Rating blir da det samme som 3 års Rating. Har fondet mellom 5 og 10 års historikk vil Overall Rating bestå av 40 % 3 års Rating og 60 % 5 års Rating. Hvis fondet derimot har 10 års historikk vil Total Morningstar Rating bestå av 50 % 10 års Rating, 30 % 5 års Rating og 20 % 3 års Rating.

Vil dette si at alle fond med 10 års historikk vil få 10, 5 og 3 års Rating?

Nei, som vanlig vil Morningstar ikke rangere alle kategorier. Blant annet rangerer vi ikke hedgefond, pensjonsfond og fond som ikke passer i våre vanlige kategorier. Dessuten rangerer vi ikke kategorier som har for få fond i en tidsperiode. Hvis det er for få fond i en kategori til å gjennomføre Morningstar Rating på 10 års historikk, men nok til å gjennomføre på 3 og 5 år så vil kategorien få 3, 5 og Total Rating. Dermed vil alle fond som har 5 års historikk få både 3 og 5 års Morningstar Rating.

Hvordan vil endringene påvirke fondenes Rating?

3 års Morningstar Rating vil være den samme som tidligere, slik at fondene som kun har 3 års Rating vil ikke gjennomgå noen store endringer. Derimot så kan fondene som fremover vil få 5 og 10 års Rating få en endret Total Rating

 

3 år

5 år

10 år

Total Morningstar Rating

Fond 1

4

3

2

3

Fond 2

2

3

 

3

Fond 3

5

 

 

5

Fond 4

2

3

4

3

Fond 5

5

5

5

5Hvis man ser på 3 års Ratingen så er denne direkte sammenlignbar med tidligere Rating publisert av Morningstar, men man kan ikke direkte sammenligne den nye Total Rating med tidligere Rating. De nye Ratingperiodene vil gi dere som brukere større fleksibilitet og nytte av Morningstar Rating. Den muliggjør sammenligning over en lang periode basert på kvantitative og objektive metoder. Husk at fondet fortsatt ikke kan sammenlignes utenfor sin kategori kun basert på Morningstar Rating. Morningstar Rating er kun beregnet for å vise den historiske utviklingen til fondet sammenlignet med fond i samme kategori. Nevner også at Morningstar Rating kun sier noe om den historiske utviklingen til fondet og kategorien. Allokeringen til de ulike kategoriene må fortsatt fondsinvestoren gjøre seg opp en mening selv basert på sine kriterier.

Det kan være en liten omstilling i forbindelse med slike endringer. Morningstar mener fleksibiliteten og fordelene er mange; Som langsiktig investor er man interessert i å vite hvordan fondet har gjort det over en lang periode og på kortere sikt. Nå gir vi deg muligheten til nettopp dette. Morningstar Rating for 3 år, 5 år, 10 år og Total Rating blir lansert rett over helgen.

Deler av teksten er basert på Jonas Lindmark sin artikkel.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer