Den glemte teknologi

På slutten av 90-tallet var det teknologi sektoren som var det hotte på markedet. I dag er det olje og offshore sektoren som stjeler fokus. Hva har skjedd med teknologi sektoren, og hvorfor skjedde det?

Karsten Henriksen, 23.03.2006 | 13.52
Facebook Twitter LinkedIn
Teknologi sektoren er blitt voksen etter en nokså turbulent periode. Det betyr lavere risiko, men også lavere avkastning

Tidligere var de populære, så ble de et sant mareritt og nå er de gått delvis i glemmeboken. Teknologifondene har levd en skiftende tilværelse og nå støver de nærmest bort.

Det er en hel del psykologi forbundet med investering og derfor vil det typisk være slik, at markeder eller fond, som har levert avkastning utover det vanlige, blir ekstra interessante for investorer, spesielt de private som har det med med å jakte gårsdagens avkastning. Man vil jo gjerne være med der hvor det skjer. På slutten på 90-tallet

var det teknologi aksjene som førte an og det var ikke unormalt med en avkastning på over 200 prosent i 1999.

Da nedturen kom, var det også teknologiaksjene som førte an, og det kunne merkes. Faktisk ligger de fondene som overlevde nedturen fortsatt med negativ avkastningen på fem års sikt. Så med andre ord har investorene fortsatt negativ avkastning etter fem år.

I svarene fra de månedlige undersøkelsene fra fondsanalytikere som Morningstar foretar har det heller ikke vært mye oppmerksomhet rettet mot teknolog sektoren. Kun ganske få spår hardware- og software aksjer som vinnere på 12 måneders sikt, og omvendt er det like få som spår dem som tapere. Dette skyldes ganske enkelt at det ikke lenger er noe fokus på teknologi sektoren.

Det at det ikke er fokus på teknologi sektoren i øyeblikket behøver ikke nødvendigvis være negativt. Det kan derimot være en kjøpsmulighet, å kjøpe aksjer som har litt å gå på kursmessig. I stedet for å kjøpe fond som er i sluttspurten av sin fase.

IT er blitt en moden sektor

Man skal alltid være forsiktig med å investere for stor andel i sektorfond og det skyldes deres snevre fokus på en eller få relaterte sektorer. Det smale fokuset betyr at slike fond ikke kan spre sin risiko på andre bransjer og sektorer og det gjør dem ekstra følsomme for sektorutviklingen.

Ser man bort fra den generelle risiko som er forbundet med å investere i smale fokuserte fond, så er det mye som tyder på at teknologi sektoren er blitt voksen, mens den tidligere minte mer om en temperamentsfull tenåring med ville drømmer. Det er naturligvis stadig suksess historier som Google og Skype, men de globale investorene er generelt blitt mer realistiske og forsiktige.

Internett er ikke lenger nytt og det er gått opp for markedet og iverksettere at det er mer som skal til for å skape suksess enn en hjemmeside med fine farger. Det gjelder både e-business siden, men også innenfor hardware hvor markedet er blitt mer modent og erfarent.

Den lave risikoen kan også avleses på de enkelte fondenes kursutvikling som er vesentlig mindre turbulent i forhold til tidligere. Sektorens modenhet og lavere risiko betyr også at man ikke skal forvente eksplosive avkastninger, men derimot en avkastning over tid som er i tråd med det generelle markedet.

Husk å spre risikoen

Som privat investor bør man sette sammen en portefølje av fond for å oppnå en høyest mulig avkastning i forhold til den risiko man tar. Sett i det perspektivet er Morningstars holdning til fond, som utelukkende investerer i teknologi aksjer, at man uansett fremtidsutsikter for teknologi, bør sørge for at denne typen fond, ut fra en risiko og avkastnings betraktning, kun utgjør en mindre del av den totale porteføljen. Det samme gjør seg gjeldende for andre smale sektorfond, som hvis de tas med i porteføljen, kun bør være med som et krydder i den totale porteføljen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer