Spørsmål og Svar om Fondssparing del - 22

Her finner du et utdrag av besvarte spørsmål vedrørende fondssparing fra lesere av www.forbruker.no

Bent Mathisen, 22.03.2006 | 16.02
Facebook Twitter LinkedIn
1) Jeg er uvitende når det gjelder fond, men har hørt om muligheter for god avkastning. Hvordan går man fram for å sette penger i et fond? Hvordan går jeg fram i forhold til å vurdere ulike fond? Har lest om såkalt "grønne fond", angivelig skal pengene bare havne i prosjekter med miljøvennlig profil. Hvordan finner jeg i så fall fram til disse?

Hei, når man skal sette penger i fond kan man gjøre det på flere måter. Den enkleste er nok å oppsøke den banken du bruker og ta en prat med de. Samtidig er det mange ”uavhengige” tilbydere som selger fond, slike som Orkla finans, Formuesforvaltning, Finanshuset, Acta osv. Det du må huske på når du ønsker å investere i fond, er at de fleste banker og fondstilbydere tilbyr et begrenset antall fond. Slik at om det er enkelte fond du øn

sker mer enn noe annet så bør du passe på at de du oppsøker faktisk tilbyr det fondet.

Morningstar, som en uavhengig aktør, kan være en god hjelp når du skal vurdere ulike fond. Morningstar Rating vurderer de ulike fondene ut ifra kriterier som avkastning, avgifter og risiko, og på bakgrunn av dette får fondene fra 1 til 5 stjerner, hvorav fem er best. Når det gjelder hvilke sektorer og bransjer du bør investere i vil jeg anbefale deg og lese litt på hjemmesiden vår samtidig som andre medier som dn.no og hegnar.no kan være behjelpelige.

Ta en titt på artikkelen ”Har fondet ditt skjult risiko?” som ligger på morningstar.no nå, slik at du får et lite innblikk i de risikofaktorene som er forbundet med å investere i fond. Samtidig vil jeg minne om at det er mindre risiko knyttet til å investere i fond, spesielt godt diversifiserte fond, enn det er å investere i enkelt aksjer.

De fleste store forvaltere (F.eks. DnB NOR og Storebrand) tilbyr enten såkalte ”grønne fond” eller det som mange også kaller SRI (Social Responsible Investments) fond eller begge deler. Disse fondene skal, som du helt riktig skriver, investere i selskaper som har en miljøvennlig eller sosialt ansvarlig profil.

2) Heisann. Hvordan er utsiktene i Japans økonomi. Vil det være rette tidspunktet å gå inn i fond som retter seg mot Japan og Asia? Lurer også på hvorfor Japan er utelatt fra asiatiske fond?

Det er vanskelig for meg å anbefale deg hva som er det riktige tidspunktet for å gå inn i fond som retter seg mot Japan og Asia. Asia har hatt en sterk økonomi de siste årene og har reist seg forholdsvis raskt etter finansiel usikkerhet rundt SARS viruset og perioder med valutakrise.

Japan på den andre siden har slitt i mange år, med lav rente (det kan være et negativt signal om et land har veldig lav rente) og negativ inflasjon (prisene har sunket), men har de siste par årene opplevd et lite oppsving ettersom Japanere flest får mer tro på fremtiden. Samtidig anbefaler Morningstar at man ikke prøver å ”time” markedet, men at man heller sparer langsiktig. Studier har vist at dette over tid er en veldig gunstig sparemåte.

Årsaken til at Japan er utelatt fra asiatiske fond skyldes at Japansk økonomi er så stor og betydningsfull. Hadde Japan-fondene vært inkludert i kategorien for Asia, så ville vektingen vært så sterk mot Japan at det i realiteten hadde vært mer som et Japan fond. Skillet av Japan fond i egen kategori er ment for å hjelpe investorene i å bedre kunne foreta bedre investeringsvalg og lettere se tendensen i de ulike økonomiene gjennom utviklingen i fondene.

3) Hei! Ser at de ulike fondene tar en årlig forvaltningsavgift. Spørsmålet mitt er da om dette beløpet blir redusert hvis man av en eller annen grunn går ut av fondet før det er gått et år?

Hei, den årlige forvaltningsavgiften blir trukket ut daglig gjennom året. Dermed betaler du ikke mer i årlig forvaltningsavgift enn for det antall dager du har vært investert i fondet. Den daglige kursen som blir presentert fra forvalter (NAV-kurs) er fratrukket den årlige forvaltningsavgiften.

4) Hei. Jeg lurer på hvor jeg skal sette sparepengene for å få høyest avkastning? Har 350.000 kr på sparekonto samt ønsker å spare fast 5000 kr pr mnd. Tenker langsiktig sparing (10,15 år) på 200.000 + 5000 i fast sparing. Hva råder du meg til å gjøre og eventuelt hvilke fond?

Hei og takk for et fint spørsmål. Får å få en høyest mulig avkastning, uten å ta altfor stor risiko vil jeg anbefale deg å spare i fond. Hvis du er opptatt av en god avkastning og samtidig ikke blir redd om dine investeringer går litt ned en periode vil jeg anbefale deg å ha en stor andel aksjefond i din portefølje (på bakgrunn av at du har en lang investeringshorisont), kanskje kombinert med obligasjonsfond for å redusere risikoen litt. Historisk har aksjemarkedet gitt en avkastning på 4-6% årlig over den risiko frie renten, bare være oppmerksom på at aksjemarkedet i perioder har negativ avkastning.

Det er viktig å spre risikoen over fond som investerer i ulike land, regioner og sektorer. Jeg råder deg til å gå inn på www.morningstar.no og lage din egen portefølje i venstre marg (det er gratis) og så prøve og sette sammen en portefølje som investerer litt bredt. Selv om vi bor i Norge, er det ingen god ide å sette alle pengene i et norsk fond. Fond som bare plasserer i et land eller en sektor har høy risiko.

Når du begynner å nærme deg slutten på din spareperiode, bør du gradvis vekte deg mer over fra aksjefond til rente/obligasjonsfond slik at du reduserer risikoen og ditt da investerte beløp.

5) Leste i en dagsavis om investering i aksjer hvor du var sikret innsatsen tilbake og det ikke er noen bindingstid. Har alle fondsmeglere dette produktet?

Hei, jeg vet ikke om alle fondsmeglere har dette dessverre. Det er nok en eller annen form for sikringsprodukt det er snakk om i bunnen, hvis du skal være sikret å få pengene dine tilbake. Mange fondsmeglere og banker tilbyr deg investeringer hvor du er garantert at du ikke taper investeringen din. Tilbyderne kaller det da ofte for BMA eller AiO f.eks. men da er det snakk om bindingstid. Disse produktene har det vært mye snakk om i media i det siste og de har ofte en del skjulte avgifter og blir av eksperter betegnet som dyre i forhold til den sikkerheten og potensielle avkastningen de lover.

6) Hei. Jeg har hørt at firmaet Soria Moria Invest AS gir meget stor avkastning på investerte beløp på 500.000 og oppover. Er dette et seriøst firma og har dere noen informasjon om hvilke avkastninger det er snakk om dersom det investeres i fonds som dette firmaet disponerer? Det ville vært hyggelig om dere hadde noe informasjon fra dette firmaet som jeg kunne få.

Hei, jeg kan dessverre ikke uttale meg om Soria Moria Invest AS fordi jeg ikke kjenner til selskapet. Jeg kan dog fortelle deg at man ikke får stor avkastning uten å ta stor risiko. Jo høyere avkastning man blir forespeilet jo større risiko er det i bildet. Ta gjerne kontakt med selskapet du nevner, men pass på å vurdere eventuelle tilbud kritisk og gjerne også opp mot andre investeringstilbud du innhenter fra andre rådgivningsselskaper. Du nevner et relativt stort beløp som du ønsker å investere, og det kan derfor også være lurt å spre investeringen over flere typer produkter/fond for derigjennom å redusere risikoen. Hvis det høres for godt ut til å være sant så er det kanskje det?

7) Hei. Jeg er 39 år, gift og har barn. Vi har penger plassert i banken, og betaler formueskatt. Jeg lurer på om det er lurt å satse på IPA (som gir mindre formueskatt) eller sparing i fond? Vi har lang tidshorisont i våre spareplaner.

Hei jeg skal prøve å svare så godt jeg kan når det gjelder IPA. Det er sant at du slipper formue skatt på IPA. Årlig sparebeløp er maksimalt 40.000 kroner per skatteyter, og det innbetalte beløpet hver år kommer til fradrag i alminnelig inntekst, som beskattes med 28% På den annen side får du full inntektsskatt på utbetalingen, slik at om du tilhører de som må betale toppskatt når de blir pensjonister, så kan du risikere og måtte skatte opp mot 50% ved utbetaling, ikke bare på gevinsten, men også det innskutte beløpet.

Sparingen er også bundet til du er 64 år, og midlene betales ut over minst 10 år. Ønsker du fleksibilitet i sparingen er kanskje andre alternativer bedre. Hvis det er formues skatten du ønsker og unngå, så kan du også unngå den ved å spare i livrente eller livrente Link. Ta kontakt med en finansrådgiver, de kan gi mer informasjon om de ulike alternative her. Hvis du velger IPA eller Livrente så kan du velge Link versjonen og spare i fond på den måten om du ønsker det.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer