Har fondet ditt skjult risiko?

Når man investerer i fond så tenker de færreste av oss noe særlig over hvilken risiko som er knyttet til fondets investeringer. Noen ganger kan det faktisk lønne seg å gå fondet litt etter i sømmene.

Bent Mathisen, 16.03.2006 | 15.41
Facebook Twitter LinkedIn
Aktiva allokering Aktiva allokering er den største risiko faktoren for fond. På et generelt grunnlag kan vi si at jo mer av fondets eiendeler som blir plassert i aksjer (i motsetning til å investere i kontanter og obligasjoner) jo mer volatilt blir fondet, alt ellers likt. Motsatt, obligasjoner er normalt mindre volatile enn aksjer, mens kontanter er mer eller mindre risikofri så lenge de er utstedt i din lokale valuta. Et aksjefond kan derfor redusere sin volatilitet betraktelig – og samtidig gi opp noe av avkastningspotensialet – gjennom å holde en større prosentvis andel av sine eiendeler i obligasjoner eller kontanter.

Du kan lett finne disse statistiske nøkkeltallene på www.morningstar.no og ved å søke opp et fond og så trykke på oversiktsmappen på det fondet. Du får o

gså den samme oversikten om du registrerer (kanskje du allerede har gjort det) din egen portefølje på ”min portefølje". Gå til fondet du ønsker å ta i nærmere øyesyn å se på oversikts mappen. Der får du oversikt over fondets største plasseringer både i eiendeler (aksjer, obligasjoner) og de største regionene og sektorene fondet er plassert i. Hvis du f.eks. kikker på Skagen Kon-Tiki kan du se at fondet har 9,2% (pr. 15/3-2006) av sine eiendeler plassert i kontanter.

Fokus på individuelle aksjer Dette er en åpenbar risikofaktor. Hvis fondet ditt har investert en stor andel av sine eiendeler i et enkelt selskap så vil fondet være mer eksponert for både positive og negative svingninger i aksjekursen til det aktuelle selskapet. Dess større andel av et fonds eiendeler som er plassert i en aksje jo mer volatilt vil fondet være. Som en tommelfingerregel kan man si at et fond ikke bør ha mer enn 4-6% av sine eiendeler i en enkelt aksje, eller mer enn 40-50% i sine topp 10 største plasseringer.

Sektor konsentrasjon Prinsippet her er det samme som for individuelle aksjer, bortsett fra at vi nå er opptatt av hvor mye av fondets eiendeler som er investert i en enkelt sektor. Du kan også finne informasjon om dette på fondets oversiktsside, rapportert både som absolutte verdier og i forhold til fondets investeringer i andre kategorier. Se artikkelen ”Hvor lenge fortsetter oppgangen?” hvor Bent tar for seg risikoen ved å utelukkende investere i det norske markedet.

Mens en stor konsentrasjon i en enkelt sektor kan øke fondets volatilitet, er ikke alle sektorer like. Hardware og software er eksempel på små sektorer som har en tendens til å være ekstremt volatile, mens en sektor som konsument varer vanligvis er mer stabil. Forsiktige investorer bør derfor være spesielt forsiktig med bransjer som hardware, software og energi.

Region/Valuta risiko I likhet med fond som fokuserer på enkelt selskaper eller sektorer, så kan fond som spesialiserer seg innenfor et land eller en region ha en mye høyere risiko enn bredere fond. Dette er spesielt viktig når det gjelder fond som investerer i fremvoksende økonomier, fordi her er både den politiske og den økonomiske risikoen stor. Hvis fondet spesialiserer seg i utenlandske aksjer og ikke valuta sikrer sine investeringer i disse aksjene må man huske på at man tar på seg valuta risiko i tillegg til vanlig markeds og fonds risiko.

Pris risiko En risikofaktor man sjelden tenker på når man investerer i fond, men en ikke desto mindre viktig faktor, er å vurdere verdien av de aksjene som fondet har investert i. Det er ikke noe problem med dette om forvalteren har rett, men det betyr også at aksjen kan falle sterkt i verdi om forvalteren tar feil og dette kan også få merkbart negative konsekvenser for fondet i en periode. Dette er et området det er vanskelig å regne på om man ikke har veldig god kunnskap om aksjer og finans, derfor kan det være en god idé og kikke på de måleenhetene som Morningstar har tilgjengelig. Diss er: pris til bok (P/B), pris til fortjeneste (P/E) og pris til kontantstrøm ((P/CF). Ved å sammenligne disse tallene for dine fond mot andre fond, kan du vurdere om forvalteren din tar på seg mer risiko en et annet fond i samme kategori.

For å se disse måleenhetene for din fondsportefølje kan du gå inn på fondsporteføljen din på www.morningstar.no. Under mappen innhold, så finner du hvilken verdi P/B, P/E og P/CF har for din portefølje. Har du ikke laget deg en egen portefølje er det bare å gå inn på hjemmesiden vår og under mappen "min portefølje" på venstre siden konstruere din egen virkelige eller antatte portefølje og så bruke verktøyene som Morningstar tilbyr. Det koster ingenting.

Sette alt sammen Så langt har vi konsentrert os om risikofaktorer som om de gjaldt individuelle fond. Men eier du flere enn et fond, trenger du å se disse faktorene i en større sammenheng med tanke på hele din portefølje. Det er her vår Portfolio X-ray er til stor hjelp. For å komme til den, klikk på min portefølje, skriv in fonds informasjonen om du ikke allerede har gjort det, og klikk på Portfolio X-ray på toppen av siden. Ved å bruke X-ray kan du se følgende:

Fondenes største investeringer, Investeringsfordelingen, Style Box, diversifiseringen, Fondets plasseringer fordelt på regioner, Hvilke sektorer fondene er investert i, Aksje statistikk (P/E, P/CF), De ti største aksjeplasseringene

Portfolio X-ray virker gjennom å samle opp de underliggende investeringene i hvert fond i din portefølje, så beregner den hvordan du er allokert (spredningen på dine fondseiendler) i forhold til de forskjellige faktorene. Noen ganger kan fondet investere i noe helt annet enn det man kan lese ut av fondsnavnet og derfor kan X-ray gi deg mulighet til å se gjennom til de faktiske underliggende eiendelene som fondene holder. Dette er en stor fordel som kan hjelpe deg til å ha en full oversikt over dine plasseringer å overvåke potensielle risiko faktorer i din portefølje.

Hvis du er usikker på bruken av ”Min Portefølje” så skriv en e-post til meg, så skal jeg gjøre mitt beste for å forklare det.

I denne artikkelen er det meste av innholdet og oppsettet hentet fra Morningstar.co.uk og er skrevet av Christopher J. Traulsen. Det er oversatt til norsk og førsøkt brukt norske eksempler av Bent Mathisen i Morningstar.no.
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer