Har fondet ditt skjult risiko?

Når man investerer i fond så tenker de færreste av oss noe særlig over hvilken risiko som er knyttet til fondets investeringer. Noen ganger kan det faktisk lønne seg å gå fondet litt etter i sømmene.

Bent Mathisen, 16.03.2006 | 15:41
Facebook Twitter LinkedIn
Aktiva allokering Aktiva allokering er den største risiko faktoren for fond. På et generelt grunnlag kan vi si at jo mer av fondets eiendeler som blir plassert i aksjer (i motsetning til å investere i kontanter og obligasjoner) jo mer volatilt blir fondet, alt ellers likt. Motsatt, obligasjoner er normalt mindre volatile enn aksjer, mens kontanter er mer eller mindre risikofri så lenge de er utstedt i din lokale valuta. Et aksjefond kan derfor redusere sin volatilitet betraktelig – og samtidig gi opp noe av avkastningspotensialet – gjennom å holde en større prosentvis andel av sine eiendeler i obligasjoner eller kontanter.

Du kan lett finne disse statistiske nøkkeltallene på www.morningstar.no og ved å søke opp et fond og så trykke på oversiktsmappen på det fondet. Du får o

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies