Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Tilfeldig oppgang for IT-fondene?

Etter flere skuffelser det siste året har IT fondene steget 10 prosent på en måned. Stigende dollar og fallende renter er noe av forklaringen. Men konjunkturnedgang og høy prising taler i mot.

Jonas Lindmark 02.06.2005 | 14:50
I løpet av 2003 fikk IT-fondene en etterlengtet revansj, etter en periode med svak avkastning. 2004 ble imidlertid en stor skuffelse, ettersom de fleste IT fondene falt selv med sunn vekst i verdensøkonomien.

Men den siste måneden har plutselig IT fondene korrigert opp, og har steget mest av samtlige aksjefondskategorier hos Morningstar. Verdiøkningen siste fire uker er i snitt 7,3 prosent. SEB Internett fond har steget mest, med en oppgang på 12,9 prosent siste fire uker. Hittil i år er imidlertid avkastningen fortsatt negativ.

Forklaringer

Som vanlig er det vanskelig å peke ut de eksakte forklaringene med absolutt sikkerhet, men her er i hvert fall tre grunnleggende forklaringer som synes tydelig:

(1) Stigende dollarkurs. Omtrent halvparten av oppgangen skyldes en sterk oppgang i dollarkursen.

(2) Tilbud på Nasdaq I tillegg har den amerikanske IT indeksen Nasdaq klatret bratte enn andre aksjer i USA den siste tiden. Fra bunnen 29. april har Nasdaq steget med 10 prosent på fem uker, sammenlignet med halvparten så stor oppgang for den brede aksjeindeksen S&P 500. Likevel har Nasdaq indeksen falt med 4 prosent hittil i år (målt i dollar). Innhentingen kommer trolig som et resultat av at amerikanske investorer har blitt lokket til børsen, ettersom indeksen har nådd sitt svakeste nivå siden presidentvalget i November.

(3) Fallende renter Ytterligere en faktor er at de lange rentene rundt om i verden har falt tilbake den siste tiden. Dette gjøre aksjer, relativt sett, mer attraktive som investeringsobjekt. Dette gjelder spesielt IT selskap, med høy forventet vekst, ettersom gevinst langt inn i fremtiden blir mer verdt med lavere rente.

Spørsmålet for fondssparerne nå blir om oppgangen vil holde seg denne gangen, eller om IT fondene igjen blir taperne. Dette har hendt om og om igjen de siste fem årene. Situasjonen nå synes ikke så ulik fra andre perioder, og det er stor sannsynlighet for at oppgangen i IT fondene nå kun er tilfeldig.

Om forfatteren

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  har siden 2000 vært redaktør og analysesjef for Morningstar.se. Før det skrev han om fond i 9 år for Affärsvärlden.