Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Gode muligheter i Europa

Positive nyheter fra Spania, Italia og Tyskland har bidratt til å løfte Europafondene den siste tiden. En sterk euro og lavere aksjeprising enn USA, taler for fortsatt oppgang for europeiske aksjer i 2005.

Jonas Lindmark 04.02.2005 | 13:36
Aksjemarkedene i Europa har vært blant vinnerne i høst og i vinter. MSCI sin Europaindeks har steget med 8 prosent siste halvår, mens aksjeindeksene for USA og Japan har falt noe.

Minst tre forklaringer

Det finnes minst tre hovedforklaringer på den positive utviklingen i Europa. For det første har forventningene til europeiske selskaper vært lavere enn for amerikanske. Videre har nok flere investorer blitt lokket til å investere i Europa ettersom dollaren har falt mye mot euro.

Det har også kommet gode nyheter fra enkeltland i Europa i løpet av fjerde kvartal. I fjerde kvartal var det først og fremst Spania (+14% i euro), Italia (+12% i euro) og Tyskland (+9%) som bidro mest til å løfte Europaindeksen. Børsene i USA (som står for halvparten av verdensindeksen) falt samtidig med 1 prosent regnet i euro, mens Tokyo (en tiendedel av verdensindeksen) steg med bare 3 prosent. Legg merke til at oppgangen kun kom i fjerde kvartal. I de første tre kvartalene var Europaindeksen uforandret.

Stockholmsbørsen avviker fra dette mønsteret, noe som først og fremst kommer av at Ericsson hadde en meget sterk utvikling i begynnelsen av året, og veier tyngst av de svenske aksjene. Stockholmsbørsen er generelt mer konjunkturfølsom enn resten av Europa.

Kommer til å holde seg

Spørsmålet blir nå om den positive utviklingen i Europa vil fortsette i 2005. Mye tyder på at det er gode sjanser for dette, og sannsynligheten for en bedre utvikling enn i USA er stor. På den annen side er det også grunn til å være pessimistisk nå. 2005 kan bli året verdens børser faller tilbake. En mulig årsak til dette kan være stigende renter i USA og høyere inflasjon. Fallet blir da i så fall sannssynligvis større i USA enn i Europa. Europa bør kunne beholde lavere renter, noe som vil bidra til at finanssektoren og eiendomssektoren i hvert fall vil holde seg i god form.

Sammenlignet med Japan er det imidlertid uklart om Europa vil bli vinneren, da det finnes flere argumenter for at den japanske økonomien kan ta fart mot slutten av 2005. Men ettersom amerikanske aksjer dominerer i mange bransjer og står for halvparten av verdeinsindeksen totalt sett, taler mye for at Europafondene vil utvikle seg bedre enn verdensindeksen i år.

Om forfatteren

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  har siden 2000 vært redaktør og analysesjef for Morningstar.se. Før det skrev han om fond i 9 år for Affärsvärlden.