Vil overkomme frykten

Etter ett år med optimisme, stoppet børsoppgangen på de europeiske børsene etter terrorangrepet i mars. 10 nye medlemsland er på vei inn i EU.

Sara Silano 14.04.2004 | 13.26
Facebook Twitter LinkedIn
Makrotall fra USA har gitt fornyet tro på oppgangen og investorene venter nå på 10 nye medlemsland i EU.

De europeiske børsene var volatile i mars etter terrorangrepet i Madrid. Det spanske markedet ble hardest rammet av angrepet, der aksjeindeksen falt med 7% dagene etter. Andre børser i Europa falt også, men hentet seg inn igjen etter gode tall fra den amerikanske økonomien.

Veksten i BNP avtok og i Tyskland falt IFO indeksen, som måler forventningen hos selskapene, fra 98 til 97 i mars. I følge ISAE (Economic Analysis and Studies Institute) forventes det inflasjon i Tyskland og Italia kommende måneder, mens det forventes svak

ere utvikling i Frankrike. Den europeiske sentralbanken valgte å holde styringsrenten uendret på 2 prosent, på sitt siste rentemøte 1.april. ECB er bekymret for sterkere råvarepriser, spesielt gjelder dette prisen på olje.

Den 1.mai blir 10 nye land medlem av EU. Det forventes at dette vil få innvirkning på både på økonomien og børsene i eurosonen. En av de viktigste faktorene er prisen på arbeidskraft, som er lavere i de nye medlemslandene enn i dagens EU land. En økonom hos Schroder mener det er lite som tyder på at virkningene av at de nye landene blir med vil bli betydelig. – Mye av konverteringen er allerede priset inn i markedet, sier han. Han forventer likevel at investorer og markedsaktører vil reagere positivt.

Kunngjøringen om at den Europeiske Kommisjonen bøtela Microsoft, skuffet amerikansk rettsvesen. De mener at dommen vil få en negativ innvirkning på innovasjonen. Microsoft aksjen ble ikke rammet av denne kunngjøringen.

Denne kommentaren er skrevet av Sara Silano, som er analytiker for Morningstar i Italia.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer