Oppsving i gang, men børsene henger etter

Det økonomiske oppsvinget er underveis både i eurosonen og globalt. ECB bestemte seg for å la renten forbli uendret på sitt siste møte, mens Bank of England satt opp renten.

Sara Silano 10.02.2004 | 14.09
Facebook Twitter LinkedIn
Hittil i år har aksjene i eurosonen, målt etter MSCI Euro Index, steget med 2.1 prosent. Det er i første rekke de mindre landene i eurosonen som har utviklet steg sterkest, med Hellas og Finland i front. Her med en børsoppgang på henholdsvis 8.2% og 12.8% per 5.februar, målt i amerikanske dollar.

Det er etter hvert tydelig at verdensøkonomien er på bedringens vei. Dette gjelder også nå Tyskland, som ikke lenger er i lavkonjunktur. Dette viser seg i brutto nasjonalprodukt (BNP), som endelig er positiv. Det er imidlertid fortsatt usikkerhetsmomenter, da spesielt den sterke eurokursen. I tillegg er rentenivået i Europa nå høyere enn i USA.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer