Svak start på 2004

Aksjene i vekstmarked har fortsatt å utkonkurrere aksjene i utviklede marked hittil i år, men det finnes et unntak. Aksjene i Latin-Amerika har slitt med svakere utvikling, blant annet som følge av frykt for høyere rentenivå i USA.

Fernando Luque 09.02.2004 | 12.36
Facebook Twitter LinkedIn
Frykten for inflasjon i Brasil har ført til svak utvikling for aksjene der, mens børsen i Mexico har overrasket positivt den siste tiden. Aksjeindeksen som måler utviklingen for børsene i emerging markets (vekstmarked), steg med sterke 52 prosent i 2003, målt i amerikanske dollar. Til sammenligning steg MSCI sin verdensindeks med 31 prosent i samme periode. Utviklingen for MSCI Latin-America var enda sterkere, med en oppgang på 67 prosent i 2003.

Det er flere grunner til den sterke utviklingen i Latin-Amerika i 2003. For det første har regionen tjent på bedrede utsikter for den amerikanske økonomien. I tillegg har det vært en psykologisk faktor som har drevet aksjene i Latin-Amerika høyere. I begynnelsen av 2002 var det få fondsforvaltere som hadde tro på aksjene i denne regionen.

Dette viste blant annet Morningstars forvalterundersøkelse da. Den siste tiden har imidlertid flere fondsforvaltere tro på Latin-Amerika.

Frykt for inflasjon i Brasil

2004 har ikke åpnet særlig positivt for aksjene i Latin-Amerika, og utviklingen for aksjeindeksen der har vært svakere enn verdensindeksen.

Frykt for at den amerikanske sentralbanken vil øke rentene tidligere enn antatt, har ført til aksjene i Brasil har blitt mindre attraktive. I tillegg har den brasilianske sentralbanken signalisert frykt for inflasjon. Dette kan sees i sammenheng med at sentralbanken har kuttet styringsrentene aggressivt og renten ligger nå på det laveste nivået på to år.

Selv om frykten for inflasjon i Brasil er økende, mener analytikerne at aksjene der fortsatt er undervurdert og at de tilbyr god verdi for investorene. Morgan Stanley mener økt likviditet, risikoappetitt og stigende råvarepriser kan fortsette ennå en stund. Dette kan føre til at aksjene i Brasil kommer spesielt godt ut.

Mexico, neste overraskelse?

Blant landene i regionen ble aksjene i Mexico taperne i 2003, med en oppgang ”kun” 30 prosent. I følge Franklin Templeton har aksjene i Mexico utviklet seg svakere enn aksjer for øvrig, på grunn av usikkerhet omkring hvor konkurransedyktig landets økonomi er. Meksikanske selskaper ser i økende grad konkurranse fra kinesiske selskaper. I tillegg har det gått tregt med implementeringen av strukturelle reformer i landet. Likevel forventes det at aksjene kan overraske positivt, som følge av vekst i den amerikanske økonomien, landets viktigste handelspartner.

Disse positive utsiktene er kanskje den viktigste grunnen til den sterke utviklingen i januar, da aksjene i Mexico steg med hele 8,5 prosent.
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer