Vil ha tjenestepensjon til alle

Ekstern forfatter 17.12.2003 | 13.04
Facebook Twitter LinkedIn
Flertallet i Pensjonskommisjonen ønsker obligatorisk tjenestepensjon for alle, men er delt på midten i spørsmålet om hvordan dette skal organiseres. En lovpålagt løsning vil bety at opptil 900.000 flere arbeidstakere i privat sektor vil få utbetalt pensjon fra jobben i tillegg til Folketrygden. Striden står om hvorvidt man skal går for en obligatorisk innskuddsbasert ordning, eller en minimumsordn

ing som kan være enten innskudds- eller ytelsesbasert.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer