For mange like fond?

Siden begynnelsen av 90-tallet har antall tilgjengelige fond i Europa økt kraftig. Økende tilgjengelighet av fond på tvers av landegrensene og en eksplosjon av nye fond har vært bidragsytende til dette.

Christian Klerck Nilssen, 25.06.2003 | 14:27
Facebook Twitter LinkedIn
Økningen i tilbudet av verdipapirfond i Europa har vært sterk de siste årene. Men i løpet av de siste par årerne har innskuddet i verdipapirfondene stagnert. En eksplosjon av antallet tilgjengelige fond og svakere nytegning de siste årene, kan ha ført til at fondsmarkedet nå har nådd et metningspunkt i Europa.

Morningstar i Nederland har de siste månedene foretatt en inngående analyse av dette spørsmålet. De har sett på det totale tilbudet av verdipapirfond i Europa og kan konkludere med at markedet for fond har nådd et metningspunkt i Europa.

Siden begynnelsen av 90-tallet har forvaltningskapitalen i verdipapirfond steget med 500 prosent, fra 920 milliarder euro i 1992 til 4262 milliarder euro i 2002. Men i løpet av de siste to årene har etterspørselen etter verdipapirfo

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies