Positiv overraskelse i bioteknologi

I dagens vanskelige investeringsklima er den gode utviklingen for bioteknologisektoren en positiv overraskelse. Johnson & Johnsons overtagelse av Scios har ført til økt interesse for sektoren.

Fernando Luque 17.03.2003 | 13.06
Facebook Twitter LinkedIn
Hittil i år, per 12.mars 2003, har MSCI World Index Pharmaceuticals indeksen falt med 8,9% i amerikanske dollar. Dette er marginalt bedre enn verdensindeksen MSCI World, som i samme periode har falt med 10,3%. Men i løpet av samme periode har MSCI’s Bioteknologiindeks steget med 4,9%.

Stemning og markedet

Det er flere mulige årsaker som kan forklare den relativt sett gode utviklingen for bioteknologiselskapene den siste tiden. For det første offentliggjorde Johnson & Johnson tidlig i februar at de har kjøpt Scios, for 2,4 milliarder dollar. Scios er et bioteknologiselskap, med flaggskipet Natrecor (for hjerte og karsykdomm

er). Scios steg med hele 33% i februar.

Men dette har ikke vært den eneste bevegelsen i sektoren. Nylig mottok ImClone 60 millioner dollar i kontanter fra Britol-Myers, for å utvikle et testmedikament for kreft (Erbitux).

Investorene fokuserer nok en gang på bioteknologiselskapene og utsiktene for sektoren er gode nå. De store bioteknologiselskapene har hastverk med å lansere nye produkter til markedet, etter hvert som de er i ferd med å miste sine patenter. I tillegg ser de økende konkurranse fra generiske produkter. En god strategi for å få lansert nye produkter er å kjøpe opp bioteknologilaboratorium.

Utsikter

Derfor er det sannsynlig at helsesektoren vil se ytterligere konsolidering i tiden fremover. Flere fusjoner og oppkjøp i sektoren forventes å få en positiv effekt på bioteknologiaksjene. Effekten på de store aktørene i sektoren er imidlertid uklar.

En annen positiv faktor for bioteknologiselskapene er FDA’s (Food and Drug Administration) godkjennelse av nye produkter. For eksempel ble mer enn 20 nye produkter godkjent i løpet av 2002. I løpet av de første to månedene i år har fem nye produkter fått sin godkjennelse av FDA.

I følge Pictet, en stor sveitsisk investeringsbank, har de fleste store laboratoriene intensjoner om å kommersialiser minst ett nytt medikament i løpet av året. Det er imidlertid ingen risikofri sektor. Merrill Lynch forventer at medikamentene som planlegges å lanseres i løpet av året ikke vil være revolusjonerende. Videre forventer de at flere av medikamentene fortsatt er forbundet med høy risiko.

Du bør være klar over at bioteknologifondene fortsatt er risikofylte. Utviklingen for disse fondene har vært volatil, noe som forventes å fortsette. Eksempelet med ImClone underbygger dette. Aksjen har steget med 44% i februar, men det finnes ingen garanti for at medikamentet (Erbitux) vil bli godkjent av myndighetene.

Denne kommentaren er skrevet av Fernando Luque, som er analysesjef for Morningstar i Spania.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer