Sammenhengen mellom NAV, Avkastning og Utbytte

Morningstar Europe Editor 12.03.2003 | 10:45
Ja, det er en sammenheng mellom NAV, avkastning og utbytte. Hvert element representerer noe ulikt, men ordene brukes ofte om hverandre, noe som kan gjøre det vanskelig å henge med. Visste du for eksempel at et fonds NAV kan falle, og at du fortsatt kan tjene penger? Eller at et fond kan gi et utbytte på under 1%-- det kan faktisk gi null i utbytte, men samtidig være på avkastningstoppen.

Hvis du skal ta med deg en ting fra dette kurset husk dette: Når det gjelder å måle utviklingen på et fond er NAV eller utbytte av liten betydning. Det er total avkastning som du bør følge med på.

Hva med utbytte?

Utbytte representerer en slags inntekt fondet deler ut til sine andelseiere. Denne inntekten kommer fra aksjer og obligasjoner som inngår i fondets portefølje, og som betaler utbytte. Fondets utbytte er derfor kun en kontantutbetaling til andelseierne. Derfor kan et fond ha 0 kroner i utbytte, men likevel gi en positiv totalavkastning til andelseierne.

Total Avkastning for fondets utvikling

Total Avkastning inneholder det vi har diskutert til nå: både endringer i NAV opp eller ned, samt eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av perioden.

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .