Lover billig forvaltning

Morningstar Europe Editor 23.09.2002 | 10.45
Facebook Twitter LinkedIn
Finansnæringen lover å forvalte pensjonspengene like billig som oljefondet. -Vi går inn for at det etableres et offentlig organ som på vegne av den enkelte pensjonssparer avtaler honoraret for å forvalte den enkeltes pensjonssparing. Dette organet vil fremstå som én stor innkjøper som dermed kan oppnå en god pris for forvaltningen, sier Adm. Direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon

(FNH) til Aftenposten.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer