Hvor skal jeg investere?

Nylig publisert statistikk viser at nordmenn sparer mer. En stadig økende andel av disse sparepengene finner veien inn i fondsmarkedet, men hvor bør pengene plasseres?

Christian Klerck Nilssen, 02.05.2002 | 12.54
Facebook Twitter LinkedIn
Nordmenns sparevaner er i forandring. Flere enn før investerer i fond, og en økende andel søker investeringer i utenlandske fond og aksjer. Samtidig tilbyr flere arbeidsgivere nå pensjonsavtaler med valgfri sparing i fond eller aksjer, eller såkalt Innskuddsbasert pensjon.

Fremtidens pensjonister kan derfor i større grad påvirke størrelsen på egen pensjon, gjennom sparing som begynner nå. Dette stiller stadig høyere krav til den enkelte.

Et økende antall tilgjengelige sparealternativer, krever mer av den som sparer. Hvilke spareformer skal jeg velge? Det finnes ingen fasit på dette spørsmålet, men som oftest kan det lønne seg

å spre sine sparepenger på flere ulike alternativer. Finn en balanse mellom banksparing, fondssparing og eiendom. Fordelingen mellom disse vil variere avhengig av din økonomi og dine forventninger om fremtiden, men vær kritisk til alternativene som tilbys deg.

Økt risiko i aksjer

I finansteorien snakkes det ofte om ikke å ”putte alle eggene i en kurv”. Dette er en god huskeregel både for investeringer i fond og i aksjer. Ønsker du en eksponering i enkeltaksjer bør du sørge for å spre deg på flere aksjer for å redusere risikoen.

Det kreves imidlertid mye egenkapital for å bygge opp en egen portefølje av enkeltaksjer, samtidig som det stilles høye krav til overvåkning. For enkelte er dette et spennende alternativ, men til tider kan det vise seg å være forbundet med mer ”smerte” enn spenningen kan kompensere for.

For folk flest vil nok en investering i fond være å foretrekke fremfor små investeringer i enkeltaksjer. Du overlater ansvaret til en forvalter, som vil bruke sin ekspertise til å finne de beste investeringene for deg.

Ikke kjøp og glem

Du bør imidlertid ikke tro at når du investerer i fond kan du bare glemme investeringen, og forvente god avkastning. Følg med på utviklingen i fondene dine, og spre dine investeringer på ulike land og sektorer. Sett deg klare mål, og ta gjerne gevinst i oppgangstider. På denne måten vil du få mer ut av dine investeringer.

Søker utenlands

Invester ikke bare i Norge enten du velger aksjer eller fond. Etter hvert som internettmeglerne kan tilby aksje- og fondshandel på flere børser, vil det kunne være attraktivt for investorer å søke eksponering i utlandske aksjer og fond. .

Investerer du i fond kan det være hensiktsmessig å kjøpe fond som har sin eksponering mot ulike bransjer og land. Ikke sette alle pengene i ett fond, men spre dem over flere fond og flere forvalterer. På denne måten vil du kunne redusere risikoen ved din investering.

Kompensere med rentefond

Historien har vist at rentefondene har gitt god avkastning i perioder da aksjemarkedet har falt. Velg gjerne et internasjonalt rentefond dersom du ønsker å ”trygge” din fondsportefølje. På denne måten har du større mulighet får oppnå god avkastning på deler av din investering i perioder da aksjemarkedet er fallende.

Høyere risiko = høyere avkastning

Du har sikkert hørt at dersom du tar høyere risiko vil du få høyere avkastning. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle. Aksjefondene tar som kjent høyere risiko enn rentefond, og viser seg i de fleste tilfellene å gi høyere avkastning. Det kan også gå andre veien, - fondet kan falle sterkt tilbake i perioder. Du vil heller ikke være garantert høyere avkastning dersom du investerer i et teknologifond, som kan investere i aksjer som svinger mye.

En versjon av denne artikkelen har vært publisert tidligere

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer