Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Europa-fond - et godt alternativ?

I løpet av de siste ti årene har USA klart å vise en meget sterk vekst. Klarer nå Europa å ta etter USA? Klarer Europa og vise like sterk vekst i årene fremover? Det blir 1000-kroners-spørsmålet, for svaret vil være avgjørende for aksjekursene sin utvikling på lang sikt, og hvordan Europa-fondene gjør det i årene fremover.

Ketil Myhrvold 20.03.2001 | 0:00


Vær langsiktig

Som fondssparer er det mest sannsynlig å lykkes på lang sikt, og fokus bør derfor ligge på hvilke utsikter denne regionen har på lang sikt. På veldig kort sikt har den fondsspareren lite å stille opp med mot de profesjonelle investorene og fondsforvalterne. De sitter på daglig informasjon og kan raskt tilpasse seg denne. "Din" fondsforvalter har denne informasjonen. Hva er så svaret på spørsmålet ovenfor?

Felles valuta

Det finnes selvfølgelig ikke noe klart svar. Imidlertid kan det største argumentet for videre vekst fremover være felles valuta, og at landene innenfor EU har tatt bort flere reguleringer som hindrer effektiv flyt av varer og tjenester. Imidlertid er den offentlige sektoren fortsatt stor i Europa sammenlignet med f.eks. USA, og følgelig er skattene også høyere. Omkring 50 prosent høyere skatter er det i Europa sammenlignet med USA i følge en analyse foretatt av den svenske fondsforvalteren Carlson. Dette kan være en faktor som reduserer effektiviteten.

Kortsiktig korreksjon

Korreksjonen tilbake på de europeiske finansmarkedene de siste uken har vært hard for mange sektorer, og flere av fondene har vist svak utvikling. Vi venter at Europa kan være et attraktivt investeringsområde i tiden fremover, men anbefaler å være selektiv i sin tilnærming til markedet. Velg eventuelt fond som har god spredning i sine porteføljer, både mht land- og sektorfordeling. En mindre investering i et Europa-fond nå, kan være et godt alternativ. Og kanskje med en spareavtale, så blir du mindre følsom for de kortsiktige svingningene?

Om forfatteren

Ketil Myhrvold  CEO Morningstar Norway