Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Morningstar etablert i England

Prøv ut vår "tvilling" i England på linken oppe til høyre. Totalt finnes det informasjon om omkring 3.700 fond, hvorav 750 har fått Morningstar Rating.

Ketil Myhrvold 16.03.2001 | 0:00


Både rating, avkastning og andre nøkkeltall kan skille seg noe sammenlignet med hva du finner på norske Morningstar. Det skyldes bl.a. at beregningene gjøres i en annen valuta og det "univers" som fondene sammenlignes mot skiller seg fra Norge. I Norge markedsføres det nå over 1.100 fond (inkludert Unit Link), mens antallet i England altså er godt over 3.000 fond.

Dessuten er Morningstar UK først ute med den nye Morningstar Europe Star Rating, som ligner mer den Morningstar Kategori Rating vi kjører her i Norge.

Fem land til i løpet av året

I Europa finnes Morningstar allerede i Sverige, Finland og Norge. I løpet av våren og sommeren etableres Morningstar med egne siter i Italia, Nederland, Tyskland, Frankrike og Spania.

Om forfatteren

Ketil Myhrvold  CEO Morningstar Norway