For et massivt rally? AI-aksjer dominerer igjen i 2. kvartal

Nvidia, Apple og andre store AI-aktører drev markedsutviklingen enda mer i løpet av kvartalet

Bella Albrecht 09.07.2024 | 11.39
Facebook Twitter LinkedIn

Artificial intelligence UK main

I månedsvis har ekspertene vært på vakt for å se om børsoppgangen skulle spre seg utover teknologiaksjer, særlig de selskapene som er best posisjonert for å dra nytte av boomen innen kunstig intelligens. Men det har ikke skjedd.

I andre kvartal 2024 skjedde faktisk det motsatte. Avkastningen ble enda mer konsentrert, ettersom big tech fortsatte å dominere markedsutviklingen. Morningstar US Market Index steg med 3,48% i løpet av kvartalet. Av disse 3,48 prosentpoengene kom 3,46 fra teknologisektoren - mer enn fire ganger så mye som den nest største bidragsyteren, kommunikasjonstjenester.

Sektorenes bidrag til avkastningen i 2. kvartal

Morningstar Direct, 28 June 2024

Det var først og fremst industriaksjer som bidro negativt til den samlede avkastningen i kvartalet, med et tap på 0,29 prosentpoeng. Samtidig bidro large cap-aksjer til markedets oppgang - spesielt store vekstaksjer, som bidro med 4,00 prosentpoeng til avkastningen på den amerikanske markedsindeksen, og large blend-aksjer, som bidro med 0,94 prosentpoeng. Large value-, mid cap- og small cap-aksjer falt i løpet av kvartalet.

AI-aksjer leder an i markedsutviklingen i 2. kvartal

Når vi ser på de største vinnerne i andre kvartal, teknologiaksjer og aksjer med høy vekst, er det en rød tråd som går igjen. Noen få store aktører som kapitaliserte på interessen for kunstig intelligens, fortsatte å bære markedet. Siden begynnelsen av 2023 har den US Market Index utkonkurrert den amerikanske Target Market Exposure Equal Weighted Index med nesten det dobbelte, noe som indikerer at det i økende grad er aksjer med høyere vekting som har drevet markedsoppgangen.

Markedsverdivektet mot likevektet avkastning

Morningstar Direct, 28 June 2024

Disse aksjene er AI-gigantene Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META), Alphabet (GOOGL) og Broadcom (AVGO). Disse syv selskapene har bidratt med 24,39 prosentpoeng av de 44,23 prosentpoengene som markedet har økt siden begynnelsen av 2023, og de har i dag en samlet vekt på 29% i indeksen.

Bidrag till avkastningen

July 1 2024

Ledende bidragsytere i 2. kvartal

Det siste kvartalet var det mest dramatiske eksempelet på meravkastningen til de store AI-aksjene, der disse syv selskapene bidro med 4,49 prosentpoeng til markedets avkastning. Resten av markedet falt med 0,99 prosentpoeng.

Nvidia, som steg 36,74%, bidro med 1,6 prosentpoeng. "Nvidias AI-GPUer og GPU-klynger har en dominerende markedsposisjon for øyeblikket", sier Brian Colello, aksjestrateg i Morningstar.

"Etterspørselen fortsetter å overgå våre tidligere forventninger, og vi tror selskapet vil oppleve et godt miljø der etterspørselen overstiger tilbudet i løpet av de neste 18 månedene. Gitt introduksjonen av Nvidias neste generasjons Blackwell GPU-er, som kan ha høyere priser enn forrige generasjons produkter, er Nvidias utsikter fortsatt lyse".

Apple, som steg 22,99%, bidro med 1,16 prosentpoeng til avkastningen. William Kerwin, aksjeanalytiker i Morningstar, skrev i en kommentar etter resultatene for første kvartal "Vi var fornøyde med den nylig annonserte Apple Intelligence-pakken med funksjoner, som er Apples første steg inn i generativ kunstig intelligens. Apple presenterte en tilnærming til generativ AI som er personlig, privat og integrert, noe som er i tråd med selskapets overordnede strategi. Vi ble spesielt imponert over Siris evne til å hente data mellom apper og iverksette tiltak uten å omdirigere brukeren".

Blant bidragsyterne utenfor AI-området finner vi Eli Lilly (LLY), som har opplevd massiv medvind fra fedmemedisinene Mounjaro og Zepbound, og Costco (COST), som fortsetter å kapitalisere på sitt lavprissortiment.

Ledande bidragsytere i 2. kvartal

Table showing key metrics for leading contributors in Q2.

Ledende etternølere i 2. kvartal

En ulempe med å konsentrere avkastningen i et så lite segment er at når disse selskapene ikke lever opp til forventningene, går det ut over markedet. Store AI-navn som Intel (INTC), Salesforce (CRM) og Advanced Micro Devices (AMD) opplevde fallende aksjekurser etter dårlige resultater i første kvartal.

Intel, som falt 29,60% i løpet av kvartalet, trakk ned avkastningen på US Market Index med 0,11 prosentpoeng. "Resultatene for første kvartal og Intels investormøte i begynnelsen av april viste at selskapets nye støperivirksomhet var mindre lønnsom enn tidligere antatt", sier Colello.

"Intel gjør det rette ved å fokusere på å forbedre produksjonsprosessen, men selv om de oppnår de tekniske hindringene, kan det bli vanskeligere å oppnå lønnsomhet i denne virksomheten".

Salesforce, som falt 14,64% i kvartalet, trakk ned markedsavkastningen med 0,08 prosentpoeng. Etter at inntjeningen i første kvartal ikke innfridde forventningene, falt aksjen med 19,74% den 30. mai.

"Selskapet rapporterte lavere inntekter enn forventet i første kvartal 2025, og guidet for lavere inntekter i andre kvartal enn vi forventet", sier senior aksjeanalytiker Dan Romanoff i Morningstar.

"Ledelsen opprettholdt sine helårsutsikter, noe som øker risikoen for ytterligere skuffelser resten av året."

Andre bemerkelsesverdige skuffelser utenfor AI-området inkluderer Walt Disney (DIS), som har slitt med sin tradisjonelle TV-virksomhet, og Home Depot (HD), som har møtt motvind fra lavt boligsalg og høye renter.

Ledende etternølere i 2. kvartal

Table showing key metrics for leading detractors in Q2.

Abonner på vårt nyhetsbrev helt kostnadsfritt:

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Bella Albrecht  er datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer