ESG-fondet ditt må muligens selge disse aksjene

TotalEnergies, Tencent og Shell kan bli nødt til å selge seg ut i henhold til nye EU-regler i år når det gjelder navngiving av fond

Hortense Bioy, CFA 24.06.2024 | 12.03
Facebook Twitter LinkedIn

rainbow and plane

Fondsnavn er et mektig markedsføringsverktøy, og for å beskytte investorene mot "grønnvasking" har European Securities and Markets Authority (ESMA) nettopp publisert nye regler for fond som bruker ESG eller andre bærekraftrelaterte begreper i navnet sitt. Dette vil sannsynligvis føre til at fond må selge en rekke aksjer, blant annet fra forsvars- og oljesektoren.

Reglene stiller to viktige krav:

  • Fondene må ha minst 80% av deres investeringer som oppfyller de miljømessige eller sosiale karakteristikkene i strategien eller målene for bærekraftige investeringer.
  • Fondene må overholde unntakene som er fastsatt i EU-forordningen for Paris Aligned Benchmarks (PAB-er) og Climate Transition Benchmarks (CTB-er).

Disse nye retningslinjene kan gjelde for nye fond fra 15. september 2024 og for eksisterende fond fra 15. mars 2025.

Hvor mange fond kan bli berørt?

Morningstar Sustainalytics har utarbeidet en rapport (EU Guidelines on ESG Funds' Names: A Great Reshuffle Ahead) for å analysere virkningen av disse europeiske retningslinjene.

Selv om retningslinjene ikke inneholder en uttømmende liste over begreper som brukes i fondsnavn, har forfatterne av rapporten, Hortense Bioy ( head of sustainable investing research hos Morningstar Sustainalytics), Arthur Carabia (director of ESG policy research hos Morningstar) og Biddappa A.R. (senior quantitative research technology analyst), analysert Morningstar for å identifisere ytterligere begreper som kan være omfattet, og fondene som bruker dem.

De fant nesten 4 300 verdipapirfond og ETF-er som er tilgjengelige for salg i EU, og som bruker ESG- eller bærekraftsrelaterte begreper i navnet sitt, og som kan falle inn under de nye retningslinjene. Til sammen utgjør de omtrent 15% av det totale universet av verdipapirfond og ETF-er som markedsføres i EU.

Forfatterne av rapporten har først identifisert selskaper som kan være i strid med reglene for ekskludering fra CTB og PAB.

Av de 4 300 fondene som ble identifisert, ble analysen utført på rundt 2 500 fond med porteføljedata. Av disse hadde drøyt 1 600 fond minst ett selskap som brøt med PAB- eller CTB-ekskluderingsreglene, slik Morningstar Sustainalytics tolker dem. Av disse 1 600 fondene har rundt 500 mer enn fem aksjer som kan være i strid med ekskluderingsreglene, noe som vil kreve ytterligere porteføljejusteringer.

De vanligste aksjene i disse fondene

Tabellen nedenfor viser de 10 mest vanlige selskapene i fondene som er inkludert i studien, og som oppfyller våre eksklusjonskriterier for PAB eller CTB, sammen med antall fond som er inkludert i studien som eier disse selskapene, den samlede verdien av hvert selskaps beholdning, samt hovedgrunnen til at de er ekskludert.

Dassault Systemes (DSY), TotalEnergies (TTE) og Neste (NESTE) er de tre vanligste aksjene i fondene som inngår i studien, og som oppfyller eksklusjonskriteriene for PAB eller CTB, ifølge Morningstars Sustainalytics-analyse.

Dassault Systemes leverer programvareapplikasjoner og tjenester til flere bransjer, inkludert gruvedrift gjennom Port Kembla-kullterminalen, et kulleksportanlegg. Gjennom GEOVIA Minex tilbyr selskapet integrerte løsninger for geologi og gruveplanlegging for kullforekomster, som brukes til ressursvurdering og effektiv leting. Ifølge Sustainalytics utgjør Dassault Systemes' estimerte inntekter fra støtteprodukter og -tjenester for termisk kull 1 % av selskapets totale inntekter.

Neste er et raffinerings- og markedsføringsselskap som tilbyr oljeraffinering og fornybare løsninger. Sustainalytics anslår at inntektene fra oljeraffinering, transport og lagring står for 50 % av selskapets totale inntekter.

Aksjer med størst eksponering i fondene

Hvis vi nå analyserer innvirkningen på posisjonene til de potensielt berørte fondene, ikke i form av tilstedeværelse i porteføljene, men i form av pengeverdi, ser vi at TotalEnergies, Tencent og Shell er de tre selskapene som vil bli mest påvirket av BAP-eksklusjonsregelen, målt i dollar.

TotalEnergies er et fransk oljeselskap som eies av 356 fond som inngår i studien, til en samlet verdi av ca. 3,5 milliarder dollar, noe som utgjør ca. 2% av TotalEnergies' totale markedsverdi. TotalEnergies er med i flere ESG-porteføljer enn konkurrentene Shell (144 fond), Exxon Mobil (90 fond) og BP (94 fond).

Det kinesiske kommunikasjonsselskapet Tencent Holdings (00700), som er notert i 167 investeringsfond med en samlet verdi på 3,3 milliarder dollar, står på Sustainalytics' liste over selskaper som bryter med menneskerettighetsprinsippene i FNs Global Compact. Tencent er uten tvil Kinas mest innflytelsesrike internettselskap.

Selskapet er verdens største selger av videospill og driver også Kinas største superapp for sosiale nettverk, WeChat, som er en del av hverdagen for kineserne, som bruker den til å handle, se på videoer, spille spill, bestille mat og taxi og så videre. Tencent utøver imidlertid angivelig omfattende sensur og overvåking av plattformens brukere, uten at det finnes tilstrekkelige styrings- og rapporteringssystemer for å sikre retten til ytringsfrihet og personvern.

De mest berørte aksjene i fond som investerer i klimaomstilling

I tabellen nedenfor viser vi de 20 vanligste selskapene i fond som bruker omstillingsrelaterte begreper i navnet sitt. Disse selskapene faller inn under CTBs mildere eksklusjonsregler.

BYD (002594), som for tiden eies av 26 fond som har ordet "transition" i navnet sitt, ligger øverst på listen, hovedsakelig på grunn av selskapets fokus på elbiler, fornybar energi og jernbanetransport. Det er kanskje lite kjent at BYD Ltd, gjennom sitt 66% eide datterselskap BYD Electronic (også i tabellen), også produserer e-sigaretter.

De mest berørte aksjene i "sosiale" fond

Tabellen nedenfor viser de vanligste selskapene i de 124 fondene som har et sosialt relatert begrep i navnet. Kun 13 selskaper er identifisert, noe som betyr at de fleste fondene i denne kategorien allerede er godt i tråd med CTBs eksklusjonsregler.

Åtte av de ti aksjene er forsvarsselskaper. Totalt er Airbus SE (AIR) i porteføljene til 94 fond, Safran SA (SAF) er i 84 fond, mens Thales (HO) er til stede i 62 fond. Bakgrunnen for disse beholdningene er i mange ESG-fond er at selv om de aller fleste ESG-fond har en tendens til å ekskludere selskaper som er involvert i kontroversielle våpen, gjøres det unntak for selskaper som er involvert i kjernefysiske våpen og som er hjemmehørende i land som har signert Nuclear Non-Proliferation Treaty. Vi forventer at disse verdipapirene fortsatt vil inngå i ESG-porteføljene.

Abonner på vårt nyhetsbrev helt kostnadsfritt:

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Airbus SE131,80 EUR0,29Rating
BYD Co Ltd Class H243,00 HKD0,58Rating
Dassault Systemes SE34,46 EUR1,65Rating
Neste Corp17,40 EUR-2,03
Safran SA197,70 EUR-0,65Rating
Tencent Holdings Ltd364,00 HKD-1,41Rating
Thales152,50 EUR-0,65Rating
TotalEnergies SE62,73 EUR-1,21Rating

Om forfatteren

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  er Global Head of Sustainability Research i Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer