Porteføljer med lav ESG-risiko presterer bedre i krisetider

Markedsmønstre i tidligere kriser tyder på at det er en god idé å minimere ESG-risiko

Valerio Baselli 20.06.2024 | 13.15
Facebook Twitter LinkedIn

Bird's eye shot of people in a square

Bærekraftige investeringer står ved et veiskille: Som et resultat av motreaksjonen mot ESG, hadde bærekraftige aksjefond sin første årlige nettoutstrømning i 2023, både i USA og i Europa.

Til tross for dette kan det være for tidlig å si farvel til bærekraftige investeringer. I første kvartal 2024 snudde strømmen til "lysegrønne" SFDR artikkel 8-fond oppover i Europa, med 14 milliarder euro i nye penger, viser data fra Morningstar. På den annen side tapte "mørkegrønne" artikkel 9-fond penger for andre kvartal på rad, med en netto utstrømning på nesten 4 milliarder euro.

Dette tyder på at selv om investeringene i målrettet ESG-innsats er på vei ned, ønsker investorene fortsatt å parkere midler i fond som utelukker høyrisikopapirer.

Morningstar Sustainalytics har sammen med Natixis Investment Managers Solutions analysert avkastnings- og risikoatferden til aktiva med ulik ESG-risikoklassifisering. De fant at porteføljer med lav ESG-risiko vanligvis har bedre rå og risikojustert avkastning enn porteføljer med høy ESG-risiko - og at de er bedre i stand til å motstå finanskriser.

ESG gir beskyttelse mot nedsider under markedskriser

Sustainalytics brukte Morningstar Direct sitt scenarioanalyseverktøy til å kjøre en rekke stresstester på ESG-konstruerte porteføljer under tre tidligere kriser: subprime-krisen i 2007-09, den greske krisen i 2010 og den amerikanske gjeldstakskrisen i 2011. I alle regioner og for alle tre scenariene hadde porteføljene med lavere ESG-risiko bedre avkastning.

Dette skyldes sannsynligvis at faktorene som er felles for porteføljer med lav ESG-risiko når det gjelder volatilitet, finansiell helse, verdsettelsesusikkerhet og økonomiske forhold, skaper beskyttelse mot nedsider under disse mer ugunstige økonomiske scenariene - noe som tyder på at porteføljer med lav ESG-risiko er bedre i stand til å motstå finanskriser.

Lav ESG-risiko genererer bedre risikojustert avkastning på lang sikt

En gjennomsnittlig avkastning over den analyserte perioden (desember 2014-april 2023) viser at porteføljer med lavere ESG-risiko gir bedre avkastning enn sine respektive regionale porteføljer med høy ESG-risiko i alle de tre regionene.

Gjennomsnittlig annualisert avkastning på tvers av regioner

 

Bar chart comparing returns of low and high ESG-risk portfolios

For å se nærmere på avkastningen per region:

  • Europa har vært den regionen som har gitt best avkastning for porteføljer med lav ESG-risiko siden januar 2015. Gapet mellom porteføljene med lav og høy ESG-risiko har fortsatt å øke hvert år i nesten fem år på rad, med unntak av en liten nedgang mellom november 2016 og januar 2017.
  • I Nord-Amerika ser det ut til at de to porteføljene ligger svært tett på hverandre. Porteføljen med lav ESG-risiko hadde en betydelig meravkastning da markedet falt i 2015, men gapet ble redusert kort tid etter og ble til og med negativt i en periode da markedet steg i 2018.
  • For Asia-Stillehavsregionen var ESG-risikopremien sterk i 2015, noe som gjorde at den kunne fortsette å gi avkastning i andre år. I likhet med Europa bremset strategien opp fra desember 2017 til januar 2018, men fikk ny fart frem til oppgangen i forbindelse med covid-19-utsalget i mars 2020.
  • Denne meravkastningen var generelt ikke forbundet med høyere risiko. Diagrammet nedenfor viser at sammenlignet med porteføljer med høy ESG-risiko er standardavvikene til porteføljer med lav ESG-risiko enten lavere, f.eks. i Europa, USA og Canada, eller sammenlignbare, f.eks. i Asia og Stillehavsregionen.

Mens USA og Canada hadde en mindre positiv avkastningsforskjell i diagrammet ovenfor, er volatilitetsforskjellen som vises nedenfor, mer signifikant - noe som understreker den nedsidebeskyttelsen som porteføljer med lav ESG-risiko gir.

Gjennomsnittlig standardavvik på årsbasis etter region

Standard deviations of low- and high ESG risk portfolios

Ikke alle sektorer belønner lav ESG-risiko

Resultatene viser at det er spesielt lønnsomt å investere i porteføljer med lavere ESG-risiko i sektorene helse, sykliske forbruksvarer, kraft- og vannforsyning og råvarer, med en positiv forskjell i avkastning mellom porteføljer med lav og høy ESG-risiko i alle regioner. Lavere ESG-risiko i industrisektoren gir gode resultater i Europa, men ser ut til å ha et nøytralt utfall i USA og Canada og i Asia og Stillehavsområdet.

I teknologisektoren gir lav ESG-risiko god avkastning i Europa (opp 25,9% per år) og er noe effektiv i Asia-Stillehavsregionen (opp 2,1%), men underpresterer deretter i USA og Canada (ned 6,9%).

Kumulativ avkastningsforskjell per sektor mellom porteføljer med lav og høy ESG-risiko

Annualized return spread by sector

Dette kan skyldes at store amerikanske teknologiselskaper, som har prestert desidert best de siste årene, faktisk scorer dårlig på ESG-målinger: ESG-risikovurderingen til store selskaper som Amazon.com [AMZN], Meta [META] eller Alphabet [GOOG] er klassifisert som høy. I de fleste tilfeller skyldes dette at selskapene har vært involvert i kontroverser.

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Last ned hele rapporten: ESG-risiko rundt om i verden

Klikk her

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alphabet Inc Class C179,39 USD0,09Rating
Amazon.com Inc183,13 USD-0,34Rating
Meta Platforms Inc Class A476,79 USD0,20Rating

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer