Fire undervurderte europeiske vindkraftaksjer

Etter å ha slitt med høyere kostnader og kansellerte prosjekter, er det fire aksjer med eksponering mot vindkraft som fortjener en nærmere titt

Johanna Englundh 17.06.2024 | 13.07
Facebook Twitter LinkedIn

wind turbines at sea

I en tid der verden trenger mer ren energi enn noensinne, har skyhøye kostnader ført til at havvindprosjekter har stoppet opp, noe som truer arbeidet med å redusere klimaendringene og tynger aksjekursene til vindkraftselskapene.

"Vi ser flere utfordringer for aktørene i vindkraftsektoren. Vindturbinprodusentene har slitt med å gjenopprette lønnsomheten etter en kostnadsinflasjon uten sidestykke i 2021, og utviklerne av vindprosjekter har måttet foreta milliardnedskrivninger på grunn av høyere utstyrskostnader og renter", forklarer Matthew Donen, aksjeanalytiker i Morningstar.

Utover utfordringene i sektoren taper vindkraft terreng i forhold til solkraft når det gjelder vekst og utnyttelse. Senior aksjeanalytiker Tancrede Fulop i Morningstar sier at blant de europeiske kraftselskapene Morningstar dekker, utgjorde solenergi 37% av de totale installasjonene i 2022, 50% i 2023 og 84% i første kvartal av 2024.

"Dette gjenspeiler: 1) at begrensningene i forsyningskjeden har lettet etter anti-circumvention-loven i USA i 2022, 2) at prisene på polysilisium har falt på grunn av kinesisk overkapasitet, og 3) selskapenes strategi om å favorisere solenergi som de kan kombinere med batterier", sier han.

Europeiske akjer eksponert mot vindkraft

 

Ifølge Tancrede Fulop har turbinprisene falt noe i fjerde kvartal 2023 og første kvartal 2024. I tillegg har PPA-prisene for vindkraft også falt noe fra toppen i tredje kvartal 2023 i Europa, selv om de fortsatt ligger på et høyt nivå på 95 EUR/MWh i første kvartal 2024.

"Samlet sett er vindprosjekter fortsatt verdiskapende til tross for høye renter", sier han.

Ifølge analytikeren kommer de største mulighetene fremover fra den akselererende energiomstillingen, som fremgår av COP 28-konferansens mål om å tredoble fornybar kapasitet innen 2030, samt den høye etterspørselen etter strøm fra datasentre.

Danske Ørsteds aksjekurs stupte imidlertid i slutten av september i fjor etter at selskapet kansellerte utviklingen av Ocean Wind 1 og 2-prosjektene i USA, med en samlet kapasitet på 2,25 GW, noe som førte til nedskrivninger og kanselleringsgebyrer på mer enn 36 milliarder danske kroner.

"For å styrke balansen etter disse tilbakeslagene, og for å finansiere fremtidige prosjekter som gigantprosjektet Hornsea 3, kansellerte Ørsted utbyttet i 2023-25 og reduserte vekstambisjonene", forklarer Tancrede Fulop.

Kan Trump sette en stopper for vindkraft i USA?

Vindkraftprosjekter er også sårbare for utfordringer knyttet til tillatelser, og derfor er det avgjørende for prosjektenes suksess at de politiske rammebetingelsene er gunstige. Det kommende valget i USA, der Ørsted er den ledende utvikleren av havvind, kan derfor få stor innvirkning på sektoren. Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump lovet å kvele utviklingen av havvind gjennom en presidentordre på sin første dag i embetet, og i april sa han til oljeledere at han "hater vindkraft".

"Vi tror det vil være vanskelig for Trump å reversere de gunstige skattereglene for fornybar energi som følger av 2022 Inflation Reduction Act. En Trump-administrasjon kan kanskje bremse implementeringen av loven, men det er usannsynlig at det vil bremse veksten i fornybar energi på kort sikt", sier Matthew Donen.

Ifølge aksjeanalytikeren kan den amerikanske kongressen også være motvillig til å redusere støtten til fornybar energi, ettersom den har skapt arbeidsplasser og private investeringer. Ifølge en analyse utført av Financial Times har mer enn halvparten av investeringene som er gjort i henhold til Inflation Reduction Act, kommet republikanske delstater til gode.

Undervurderte aksjer eksponert mot vindkraftsektoren

Blant de europeiske aksjene som er eksponert mot vindsektoren, og som dekkes av Morningstars analytikere, er dette de fire mest undervurderte akkurat nå: 

Ørsted ORSTED

Analytiker: Tancrede Fulop, CFA

Ørsted var tidlig ute med å satse på havvind, og har nytt godt av de fallende byggekostnadene og rentene det siste tiåret, samtidig som selskapet har mottatt høye subsidier. Ørsted er den ledende utvikleren av havvind i USA, men siden slutten av 2021 har havvindbransjen møtt to betydelige motvinder: stigende byggekostnader og renter.

Ørsted er undervurdert ifølge Morningstars analytikere, og handles med en rabatt på 26% i forhold til den anslåtte virkelige verdien på 540 danske kroner.

"Jeg ser begrenset nedsiderisiko for Ørsted etter de store tilbakeslagene i 2023. De nylige avtalene som involverer finansielle aktører innen havvind i Storbritannia og USA, gjenspeiler deres sterke appetitt til tross for problemene bransjen har stått overfor siden 2022. Dette lover godt for Ørsteds fremtidige utbyggingsprosjekter. De nylige auksjonene i New York og økningen i takprisen for de britiske havvindauksjonene i 2024 viser økt politisk støtte. Ørsted vil også dra nytte av fallende renter, sier Tancrede Fulop.

SSE SSE

Analytiker: Tancrede Fulop, CFA

Det britiske energiselskapet SSE handles med en rabatt på 19% i forhold til den estimerte virkelige verdien på 22 GBP. Selskapets grossistproduksjonsenhet driver rundt 10,8 gigawatt, hvorav 4 GW er vann- og vindkraftkapasitet.

"Vi forventer at kraftproduksjon fra fornybar energi vil være den viktigste drivkraften bak inntjeningsveksten etter hvert som 5 GW ny land- og havvindkapasitet kommer i drift i Storbritannia innen 2028. I mellomtiden vil fornybar energi øke fra 23% til 46% av konsernets EBIT på justert basis", sier Morningstars analytiker.

Enel ENEL

Analytiker: Tancrede Fulop, CFA

Enel er et integrert energiselskap med virksomhet hovedsakelig i Italia, Spania og Latin-Amerika. Nettverksvirksomheten står for 35% av konsernets inntekter. Resten kommer fra produksjon og forsyning. Kraftproduksjonsmiksen domineres av fornybar energi, med vannkraft på 35% av den installerte kapasiteten og sol- og vindkraft på 32%.

"Energikrisen i 2021-23 har satt overkommelige energipriser øverst på den politiske dagsordenen i europeiske land, noe som har økt den politiske risikoen. Spania innførte et tak på strømprisen på over 67 euro/megawattime for vann- og kjernekraftverk og en avgift på energiselskapenes omsetning. Italia innførte et tak på over 60 euro/MWh på vannkraftproduksjon og suspenderte innkrevingen av systemavgifter for sluttbrukere, noe som økte Enels arbeidskapital og nettogjeld betydelig i 2022", sier Tancrede Fulop, og legger til:

"For å styrke balansen og opprettholde utbyttet kunngjorde Enel i november 2022 en plan for salg av eiendeler til en verdi av 15,2 milliarder euro, som innebærer at konsernet vil trekke seg ut av Romania, Peru og Argentina og fokusere på Italia, Spania, Brasil, Chile og Colombia. Innen mars 2024 hadde 10,4 milliarder euro blitt gjennomført eller tegnet innen mars 2024 til attraktive multipler".

RWE RWE

Analytiker: Tancrede Fulop, CFA

Med oppkjøpet av Consolidated Edisons store virksomhet innen ren energi i mars 2023 ble RWE det fjerde største selskapet innen fornybar energi i USA, et attraktivt marked ifølge Tancrede Fulop, spesielt etter at Inflation Reduction Act ble vedtatt.

"Totalt sett vil nesten 80% av RWEs EBITDA komme fra vind- og solenergi på mellomlang sikt. Det betyr en lavere risikoprofil med mer synlighet på inntjening og fri kontantstrøm."

Med en aksjekurs på rundt 33,69 euro mener Tancrede Fulop at aksjen er undervurdert sammenlignet med hans estimat av virkelig verdi på 48,00 euro.

"Aksjen ble solgt i begynnelsen av året på grunn av fallende strømpriser og produksjonsspredning, noe som førte til en nedjustering av guidingen i januar. Strømprisene har hentet seg inn 34% fra bunnen i februar og er uendret så langt i år. RWE-aksjen er imidlertid fortsatt ned 15% siden starten av året. Vi tror at fortsatt sterk inntjening, en sannsynlig oppgradering av 2024-guidingen og et forventet rentekutt fra Den europeiske sentralbanken bør føre til en oppjustering av aksjen", skriver analytikeren i et notat datert 15. mai.

Abonner på vårt nyhetsbrev helt kostnadsfritt:

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
E.ON SE12,40 EUR-0,84
Enel SpA6,75 EUR-0,40Rating
Equinor ASA294,15 NOK-0,36Rating
Iberdrola SA11,77 EUR0,00Rating
Orsted A/S393,70 DKK0,97Rating
RWE AG Class A32,74 EUR-0,18
Schneider Electric SE222,90 EUR3,46
Siemens AG171,70 EUR0,56
SSE PLC1 839,50 GBX-1,31Rating
TotalEnergies SE62,73 EUR-1,21Rating
Vestas Wind Systems A/S158,75 DKK3,49Rating

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer