En forsiktig Fed ser bare ett rentekutt i 2024

Vi tror at inflasjonen vil forbedre seg, noe som gjør det mulig for Fed å senke renten to ganger i år.

Preston Caldwell 13.06.2024 | 12.19
Facebook Twitter LinkedIn

illustration fed

Federal Reserve forventer nå bare ett rentekutt i 2024, men deres prognose er trolig for forsiktig, og vi tror det blir to eller flere kutt i år.

Som ventet holdt Fed styringsrenten uendret på 5,25-5,50% på sitt møte i juni. I begynnelsen av året forventet markedene at rentekuttene ville være i full gang på dette tidspunktet. Rentekuttene har imidlertid blitt utsatt på grunn av en overraskende økning i inflasjonen i begynnelsen av 2024.

De nye økonomiske prognosene fra Federal Open Market Committee, som sist ble oppdatert på møtet i mars, er mer interessante. Fed forventer nå at styringsrenten i desember 2024 vil ligge på 5,1%, et kutt på 0,25% fra dagens nivå, sammenlignet med 4,6% i mars, noe som innebar tre rentekutt.

Fed dot plot

Inflasjonen steg kraftig i første kvartal etter å ha holdt seg lav i andre halvdel av 2023, med en kjerneinflasjon på 4,4% på årsbasis i tremånedersperioden som endte i mars 2024, sammenlignet med 1,9% på årsbasis i seksmånedersperioden som endte i desember 2023.

I senere tid har imidlertid inflasjonen begynt å kjøle seg ned igjen, og kjerneinflasjonen falt til 2,8% på årsbasis i tremånedersperioden fram til mai (våre estimater for mai er basert på KPI-data). Plutselig kan inflasjonen være på vei tilbake i et gunstig miljø, og oppgangen i første kvartal kan være et avvik.

Dagens pressemelding fra Fed bekreftet "beskjeden ytterligere fremgang mot komiteens inflasjonsmål på 2%" de siste månedene - et språkskifte fra "mangel på ytterligere fremgang" som ble notert i pressemeldingen fra rentemøtet i mai. Fed oppjusterte likevel prognosen for kjerneinflasjonen i fjerde kvartal 2024 til 2,8% på årsbasis, fra 2,6% på marsmøtet. Dette forklarer i stor grad hvorfor sentralbanken har gått over til å kun be om ett rentekutt i stedet for tre i 2024.

Det er uklart i hvilken grad dagens KPI-nyheter ble reflektert i de siste Fed-prognosene. Sentralbanksjef Jerome Powell nevnte at FOMC-medlemmer kan endre prognosene sine etter publisering, men at "de fleste" generelt ikke gjør det. Inflasjonsprognosene innebærer en kjerneinflasjon på rundt 2,5% på årsbasis i de siste seks månedene av 2024, ifølge våre beregninger. Dette er ingen forbedring fra anslaget på 2,5-2,6% annualisert kjerneinflasjon i mai.

Dette er etter vårt syn for pessimistisk. I stedet ser vi for oss en kjerneinflasjon på 1,7% på årsbasis i de siste seks månedene av 2024, noe som legger til rette for en inflasjon på 2,4% på årsbasis i fjerde kvartal 2024. Hvis vår inflasjonsprognose slår til, bør Fed kutte to eller tre ganger i 2024, i stedet for bare én gang. Vi forventer at det første rentekuttet vil komme i september.

Fed oppjusterte også sine anslag for den langsiktige, eller "nøytrale", styringsrenten til 2,8% fra 2,6% i mars. I flere år hadde dette anslaget vært forankret på 2,5%. FOMC-medlemmene har gradvis revurdert dette anslaget i løpet av det siste året. Den nøytrale federal funds rate er et teoretisk begrep som angir den renten som gjør det mulig for økonomien å vokse i tråd med sitt potensial. I en slik situasjon bør begge deler av Feds todelte mandat (full sysselsetting og 2% inflasjon) være oppfylt på lang sikt.

Abonner på vårt nyhetsbrev helt kostnadsfritt:

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Preston Caldwell  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer