Kommer rapportene fra disse 10 AI-aksjene til å leve opp til hypen?

Hva man bør se etter i kvartalsrapportene fra Nvidia, Microsoft, Amazon, Broadcom og flere

Bella Albrecht 25.04.2024 | 12.30
Facebook Twitter LinkedIn

teknologiillustrasjon med robot

Selskaper som rir på en bølge av store forventninger fra boomen innen kunstig intelligens (AI) har sett aksjene sine stige kraftig.

Nå som teknologiselskaper er klare til å offentliggjøre sine resultater for første kvartal, vil investorer se etter hvilke AI-aksjer som omformer hypen til utsikter for faktiske inntekter og vekst.

Denne artikkelen fremhever 10 AI-relaterte aksjer som Morningstar-analytikere vil følge nøye med på denne rapporteringsperioden, sammen med viktige AI-spesifikke områder for hvert selskap.

De siste dagene har AI-relaterte aksjer tatt en plutselig vending nedover. Men i løpet av de siste 12 månedene har Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index, som tar sikte på å gjenspeile ledende AI-teknologier, steget med 60,56%. Så langt i år er indeksen opp 10,95%, som er omtrent det dobbelte av det totale markedets oppgang.

Viktige AI-aksjer å følge med på

• Adobe (ADBE)
• Advanced Micro Devices (AMD)
• Amazon (AMZN)
• Arista Networks (ANET)
• Arm Holdings (ARM)
• Broadcom (AVGO)
• Intel (INTC)
• Marvell Technology (MRVL)
• Microsoft (MSFT)
• Nvidia (NVDA)

Utviklingen av AI-aksjer

Den desidert største vinneren i AI-aksjerommet har vært Nvidia, som er opp mer enn 200% de siste 12 månedene og 70% så langt i år. Broadcom har steget 102 % det siste året og 13% så langt i år.


Er det undervurderte muligheter innen AI?

Av de 10 selskapene som er fremhevet her, er seks rimelig verdsatt og tre er overvurdert, basert på Morningstars estimater av virkelig verdi. Den er kun Adobe som er undervurdert.

Morningstars Director of Equity Research Eric Compton sier: "Alle er allerede fokusert på å finne AI-vinnere, og verdivurderingene reflekterer dette".

"Det er vanskelig å finne åpenbare undervurderte navn med eksponering mot dette området. Hvis noe, virker mange navn overvurderte, og vi tror at veksten må overgå våre nåværende forventninger mye for å rettferdiggjøre verdsettelsen av mange av de åpenbare AI-relaterte navnene under vår dekning". 

Investorer har imidlertid ikke trengt å finne undervurderte navn for å høste ordentlige belønninger fra AI-aksjer. I april 2023 var tre aksjer på listen undervurderte, fire var rimelig verdsatt og to var overvurdert. (Arm, som ble børsnotert i september 2023, hadde ingen rating). I løpet av det siste året har åtte av de ni aksjene (unntatt Arm) overgått Morningstar US Market Index, som har steget med 22,32%. De to navnene som var overvurdert for et år siden, Arista Networks og Nvidia, overgikk markedet med mer enn det dobbelte, og Nvidia returnerte mer enn ni ganger markedet.

Høy usikkerhet blant AI-aksjer

Hvor godt AI-aksjer kan leve opp til forhåpningene de har blitt tildelt, vil være et kritisk aspekt av resultatene for første kvartal. For investorer innebærer utfordringene høy usikkerhet rundt forretningsområder og uklare inntektsstrømmer.

I hvilken grad selskaper kan gi et klart vindu inn i AI-utsiktene er til en viss grad relatert til produktene deres. Bedrifter som drar nytte av kunstig intelligens kan generelt deles inn i to kategorier: maskinvare og programvare. Maskinvareselskaper, som Nvidia og Intel, produserer brikkene som driver AI-systemene. Programvareselskaper, som Adobe og Microsoft, utvikler og trener selve systemene.

"AI-spesifikke inntekter er enklest å spore i maskinvarenavnene", sier Compton. "De har spesifikke produkter som er knyttet til etterspørselen etter trening i AI-modeller, og maskinvarenavnene drar for tiden mest nytte av inntektsveksten."

På programvareområdet sier Morningstar-analytikere at det er mye vanskeligere å si hvilke inntekter som er AI-relatert og hvilke som ikke er det, fordi mange av disse selskapene ikke har nøyaktige data. En grunn er at de "fortsatt er i den eksperimentelle fasen med å prøve å finne ut nøyaktig bruk og inntektsmodeller for AI-tilbud, så det er ikke mye å avsløre", forklarer Compton. En annen grunn er at "nåværende AI-tilbud ganske enkelt er tilleggsfunksjonalitet innebygd i eksisterende tilbud, så å prøve å analysere hva som er 'nye' AI-relaterte inntekter og hva som ikke er det, er nesten umulig".

Denne høye graden av usikkerhet gjenspeiles i analytikernes Morningstar Rating. Åtte av de 10 aksjene på denne listen har høy eller svært høy usikkerhetsvurdering. De to andre, Broadcom og Microsoft, har usikkerhetsvurderinger på middels.

Her er hva Morningstar-analytikere sier om disse aksjene før deres offentliggjøring av resultatrapportene for første kvartal.

Morningstars syn på AI-aksjene

Adobe (ADBE)

• Earnings Release Date: 13. juni
• Fair Value Estimate: $610,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Bred
•  Morningstar Rating: 4 stjerner

"Aksjene begynte å falle i februar 2024 da OpenAI annonserte sin nye Sora tekst-til-video-modell. Det er virkelig imponerende. Adobe annonserte imidlertid en lignende Firefly-modell i oktober 2023. Ingen av modellene er allment tilgjengelige ennå, men Adobes bør være det innen få måneder. Firefly-video er like imponerende. Gitt selskapets allerede sterke posisjon i det kreative samfunnet, ser vi at Adobe opprettholder sitt lederskap her".

"Adobe-aksjer representerer et attraktivt inngangspunkt etter vår mening, gitt kombinasjonen av en bred vollgrav og en meningsfull rabatt på vår estimerte virkelig verdi. Vi tror aksjen har falt tilbake ganske enkelt på grunn av ledelsens feilhåndtering av det grunnleggende spørsmålet rundt banen til netto årlige tilbakevendende inntekter for nye digitale medier for resten av året, snarere enn et reelt etterspørselsproblem på kort sikt".

Dan Romanoff, senior aksjeanalytiker

Advanced Micro Devices (AMD)

• Earnings Release Data: 30. april
• Fair Value Estimate: $145,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Smal
• Morningstar Rating: 3 stjerner

"Den største enkeltdriveren til oppsiden for Advanced Micro Devices, etter vår mening, vil være fremgangen i å selge AI GPUer som MI300X-produktet. Ledelsens opprinnelige veiledning, som vi trodde var konservative på den tiden, var 2 milliarder dollar i inntekt i 2024, som selskapet siden har hevet til 3,5 milliarder dollar (og vi modellerer 4 milliarder dollar). Ytterligere oppside er mulig".

"På den annen side er AMDs innebygde virksomhet svak på grunn av lave telekomutgifter, inntektene fra spillkonsollbrikker vil ta en pause, og det er tenkelig at en del av GPU-utgiftene kan bli kompensert av lavere server-CPU-utgifteri bransjen. Det sistnevnte punktet kan ta glansen av eventuelle potensielle gevinster i GPU-inntekter".

Brian Colello, aksjestrateg

Amazon.com (AMZN)

• Earnings Release Date: 30. april
• Fair Value Estimate: $185,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Bred
• Morningstar Rating: 3 stjerner

"Amazon Web Services fortsetter å stabilisere seg etter hvert som kundenes optimaliseringsarbeid avtar og nye migreringer av arbeidsbelastninger og andre skyinitiativer som generativ AI driver ny etterspørsel. Skyoptimaliseringen er over og storbedriften kommer tilbake. Ledelsen mener generativ AI kan øke inntektene med titalls milliarder dollar i løpet av de neste årene, noe som virker mulig gitt hvor vag kommentaren er".

"Lønnsomheten har overrasket positivt de siste kvartalene, og vi forventer noe lignende dette kvartalet. Siste kvartal hevet vi vår langsiktige marginprognose. Modellen med regionale hubber har hittil gitt større besparelser enn forventet, noe vi ikke tror vil opphøre over natten". 

"Annonseringen har vært sterk, og ettersom detaljhandelen fortsetter å komme seg, forventer vi at annonseringen vil forbli sterk på kort sikt og sannsynligvis overgår andre store internettbaserte annonsører".

Dan Romanoff

Arista Networks (ANET)

• Earnings Release Date: 7. mai
• Fair Value Estimate: $195,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Bred
• Morningstar Rating: 2 stjerner

"Arista Networks har en betydelig mulighet innen datasenterveksling for å støtte trening i AI-modeller. Selskapet er ledende innen høyhastighetssvitsjing for datasentre, noe som er nødvendig for AI. Den har en bred vollgrav fra sin kompetanse her. Selskapet sikter mot 750 millioner dollar i AI-inntekter innen 2025".

"Vi tror Arista Networks' AI-mulighet er enorm, og vi har hevet verdsettelsen for å reflektere det. Vi tror imidlertid aksjer priser inn altfor rosenrøde forventninger (og hype) om AI-utgifter, og aksjene ser ut til å være utenfor rekkevidde for oss".

William Kerwin, aksjeanalytiker

Arm Holdings (ARM)

• Earnings Release Date: 8. mai
• Fair Value Estimate: $57,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Bred
• Morningstar Rating: 1 stjerne

"Selskaper som Synopsys (SNPS), Cadence (CDNS) eller Arm har en lys fremtid som støttespillere for AI-økosystemet, men vi forventer ikke at de skal dra nytte av AI i samme grad som Nvidia gjør. Selv om Nvidias kostnader for å designe en superchip som Grace Hopper er høyere enn for tidligere generasjoner av GPUer, har disse skalert mye langsommere enn prisene, noe som har resultert i svært høy operasjonell giring. Enkelt sagt, Nvidia trenger ikke å bruke 50 ganger mer på Synopsys-programvare eller betale 50 ganger mer for til Arm i royalties for å designe en superchip som selges for 50 ganger mer. Mens Arm og andre konkurrenter gradvis vil dra nytte av kunstig intelligens i løpet av de kommende årene som økosystemstøttere, forventer vi at fortjenesten deres vil vokse mer i takt med inntektene fordi de ikke har samme prissettingskraft og operasjonelle innflytelse som Nvidia".

Javier Correonero, aksjeanalytiker

Broadcom (AVGO)

• Earnings Release Date: 12. juni
• Fair Value Estimate: $1 090,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Bred
• Morningstar Rating: 2 stjerner

"Broadcom er den nest største AI-brikkeprodusenten etter Nvidia etter omsetning. Broadcom har stor eksponering for tilpassede AI-akseleratorer. Den designer Google (GOOGL) TPU, en tilpasset brikke for Meta Platforms (META), og annonserte nettopp en tredje store uidentifiserte skykunde. Selskapet tilbyr også høyhastighetskretser for AI-trening og inferens".

"Broadcom registrerte nesten 4 milliarder dollar i AI-brikkeinntekter i regnskapsåret 2023 (slutten av oktober) og sikter mot 10 milliarder dollar i regnskapsåret 2024, som det nylig økte fra et opprinnelig mål på 8 milliarder dollar".

"Vi spår en enorm vekst for Broadcoms AI-brikkesalg, som vi tror raskt vil nærme seg et flertall av det totale halvledersalget. For å rettferdiggjøre den nåværende verdsettelsen, mener vi imidlertid at man må anta en konsekvent vekst på 50% i løpet av de neste fem årene for AI-inntekter – vi er nærmere en sammensatt årlig vekstrate på 30%, som avtar mot de lavere tosifrede tallene innen 2028".

"Broadcoms ikke-AI-brikkemarkeder får noen få slag i 2024, men dens massive AI-vekst oppveier svakheter andre steder".

William Kerwin

Intel (INTC)

• Earnings Release Date: 25. april
• Fair Value Estimate: $40,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Ingen
• Morningstar Rating: 3 stjerner

"I likhet med AMD vil vi være interessert i Intels AI-akseleratorpipeline med sine Gaudi-produkter. Selskapet introduserte sin nyeste versjon, Gaudi 3, tidlig i april".

"Intel avslørte nylig detaljer om sine inntekter og driftsresultat per segment, og Intel Foundry har pådratt seg større tap enn hva markedet forventet. Vi forventer ikke en snuoperasjon i Q1-inntektene, men dette vil sannsynligvis være et område av interesse for investorer ettersom en snuoperasjon i produksjonen vil drive aksjen høyere".

"Vi forventer at Intel vil fortsette å markedsføre sine PC AI-prosessorer for AI-arbeidsbelastninger. Vi er ikke klare over den potensielle timingen, økonomien eller oppsiden av denne muligheten. AI kan drive en PC-oppdateringssyklus, men uten brikke-ASP-løft, eller kanskje ingen PC-enhetsløft i det hele tatt, men med høyere brikke-ASP. Vi er fortsatt interessert i dette temaet".

Brian Colello

Marvell Technology (MRVL)

• Earnings Release Date: TBA
• Fair Value Estimate: $65,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Smal
• Morningstar Rating: 3 stjerner

"På samme måte som Broadcom har salget av nettverksbrikker på alle ikke-AI-markeder et svakt 2024 (med et regnskapsår som slutter i januar, er Marvell Technologys regnskapsår 2025 omtrent kalenderåret 2024). Marvells salgsvekst innen AI bidrar til å kompensere for svakheter i andre sluttmarkeder".

"Marvell har en ekstremt sterk posisjon innen optiske transceiver-brikker som selges til datasentre og AI-nettverk. Vi forventer sterk vekst for disse salgene ettersom AI-modeller og utgifter fortsetter å vokse. Marvell har også designgevinster for tilpassede AI-akseleratorer, inkludert Amazon som en av kundene sine. Vi forventer sterk salgsvekst fra disse i løpet av de neste to årene".

"Marvel er noe overvurdert. Det har ikke handlet opp i samme grad som andre AI-nettverksspillere som Arista Networks og Broadcom, men vi fortsetter å tro at aksjene representerer altfor rosenrøde vekstforventninger, selv mot vår bullish prognose".

William Kerwin

Microsoft (MSFT)

• Earnings Release Date: 25. april
• Fair Value Estimate: $420,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Bred
• Morningstar Rating: 3 stjerner

"Azure-veksten var 28% i konstant valuta siste kvartal, med 600 basispunkter fra AI-relaterte tjenester. Veiledning tilsier samme vekst dette kvartalet, som var sterkt. En beskjeden oppside her vil sannsynligvis bli godt mottatt. Vi tviler på at ledelsen vil spesifisere AI-relatert vekst igjen dette kvartalet".

"Microsoft sa at det store flertallet av AI-etterspørselen på Azure er for inferens snarere enn for modelltrening. Vi tror dette var overraskende for mange, gitt den eksplosive interessen for generativ AI. Men gitt at Microsoft har tilbudt AI- og maskinlæringstjenester på Azure i årevis, genererer de sannsynligvis allerede milliarder av dollar i AI-tjenester, som åpenbart vil være skjevt mot inferens. Du trener en modell én gang og trekker deretter konklusjoner med den til du slipper en ny modell et år senere".

"Microsoft planlegger å slippe sine Maia- og Cobalt-brikker senere i år. Vi tror at dette er et viktig skritt for å utvide Azure AI Services-menyen, men at det neppe vil endre maktbalansen mellom skyleverandørene eller ha noen betydelig innvirkning på chipleverandørene".

Dan Romanoff

Nvidia (NVDA)

• Earnings Release Date: 22. mai
• Fair Value Estimate: $910,00
• Morningstar Economic Moat Rating: Bred
• Morningstar Rating: 3 stjerner

"Nvidia fortsetter å være i sentrum for AI-utviklingen. Etterspørselen etter Nvidias GPU-er fortsetter å overgå tilbudet, og vi forventer at Nvidias inntektsvekst vil være sikret i løpet av de neste kvartalene ettersom økosystemet fortsetter å øke tilbudet. Eventuelle kommentarer om det motsatte vil være en overraskelse for oss".

"Nvidia anslår at 40% av GPU-ene deres brukes i AI-inferens, noe vi ser på som en positiv utvikling ettersom inferens kan være et større marked enn AI-trening. Eventuelle positive datapunkter på denne fronten kan bli godt mottatt igjen."

"Bruttomarginene bør forbli fremragende, men ledelsen antydet en nedgang senere i år når de nye Blackwell GPUene når markedet. Vi vil være interessert i blandingsskiftet hos Nvidia mellom dens nyeste og forrige generasjons GPUer".

Brian Colello

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 

Les den originale artikkelen

på Morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Adobe Inc475,43 USD-1,63Rating
Advanced Micro Devices Inc166,36 USD3,70Rating
Amazon.com Inc180,75 USD-0,17Rating
Arista Networks Inc306,55 USD1,70Rating
Broadcom Inc1 407,84 USD1,04Rating
Intel Corp30,72 USD2,13Rating
Marvell Technology Inc76,68 USD2,21Rating
Microsoft Corp430,16 USD0,74Rating
NVIDIA Corp1 064,69 USD2,57Rating

Om forfatteren

Bella Albrecht  er datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer