Teslas aksje har rast 30% siden årsskiftet. Er nå et godt kjøpstidspunkt?

Teslas aksjekurs har falt ettersom investorene justerer forventningene til langsommere vekst. Betyr dette kursfallet at det er et godt kjøpstidspunkt?

Diana Anghel 12.04.2024 | 11.58
Facebook Twitter LinkedIn

Tesla modell 3

Tesla (TSLA) har opplevd et tilbakeslag på aksjemarkedet nylig på grunn av bekymringer for selskapets evne til å øke salget av sine flaggskip elektriske kjøretøy. "Tesla er en aksje med høy vekst, noe som betyr at lavere vekstforutsetninger kan ha en uforholdsmessig stor innvirkning på prisen", sa Seth Goldstein, aksjestrateg hos Morningstar.

Så langt i 2024 har Teslas aksjekurs falt med 30,4% (i dollar). Dette følger etter et tap på 15,3% i 2023. Med en aksjekurs på rundt 174 dollar per aksje, handles bilprodusenten nå til omtrent to tredjedeler av sin tidligere toppnotering på rundt 258 dollar i desember 2023. 

Den siste nedgangen skjedde etter 2. april, da Tesla rapporterte en nedgang på 8,5% sammenlignet med fjorårets leveranser for første kvartal. Goldstein bemerket at selskapet pekte på flere engangsproblemer som faktorer i nedgangen, men la til at "den større nedgangen i leveranser tyder på en nedgang i etterspørselen etter Teslas kjøretøy, ettersom selskapets konkurrenter, spesielt i Kina, kan ha senket prisene mer enn Tesla for å tiltrekke seg forbrukere". 

Aksjen ble ytterligere rammet noen dager senere, etter en nyhetsrapport om at Tesla hadde avbrutt planene om å produsere en rimelig bil. Teslas CEO, Elon Musk, benektet denne påstanden. 

Viktige Morningstar-vurderinger for Tesla

  • Estimert virkelig verdi: $195,00
  • Morningstar Rating: 3 stjerner
  • Morningstar Economic Moat Rating: Smal
  • Morningstar Uncertainty Rating: Svært høy

Teslas relative utvikling i 2024

Data per 8. april 2024, Kilde: Morningstar Direct, Morningstar Indexes

Goldstein sier at andre faktorer enn bekymring for Tesla skader aksjen, og at den også blir offer for bekymringer for en bredere nedgang i salget av elbiler. "Vi tror at det globale salget av elektriske kjøretøy vil øke med 20% frem til 2024. Selv om dette er en langsommere vekstrate enn i 2023, peker vi på voksesmerter, spesielt i subsidiedrevne EV-markeder som USA og EU, ettersom mangelen på rimelige elbilmodeller og hurtigladere på motorveier fortsatt får de fleste forbrukere til å nøle med å kjøpe en elbil", forklarer han. 

Med Tesla-aksjer som handles i midten av 170-dollarintervallet, sier Goldstein at aksjen er rimelig verdsatt. "Selv om aksjen handles under vårt estimat av virkelig verdi, er ikke prisen lav nok i forhold til vårt estimat på 195 dollar til at vi kan anse aksjen som undervurdert", sier han. "Med tanke på at Tesla er en ganske volatil aksje, må vi se at aksjen tilbyr en større sikkerhetsmargin før vi anbefaler et inngangspunkt". 

Teslas estimerte virkelige verdi

Med sin 3-stjerners rating, mener Goldstein at Tesla-aksjen er rettferdig verdsatt sammenlignet med hans langsiktige estimat av virkelig verdi.

Analytikeren spår at Teslas leveranser stort sett vil være stabile i 2024, sammenlignet med 1,8 millioner i 2023. Han spår lavere gjennomsnittlige salgspriser, da Tesla sannsynligvis vil måtte kutte prisene i nøkkelmarkeder som Kina, på linje med konkurrentene. Han spår at bruttomarginen for bilindustrien vil være 18% i 2024, i tråd med resultatene for 2023.

På lengre sikt antar Morningstar at Tesla vil levere i overkant av 5 millioner biler per år innen 2030 (dette inkluderer flåtesalg, en voksende mulighet for selskapet). Analytikerens prognose ligger godt under ledelsens mål om å selge 20 millioner kjøretøy innen da, men det er nesten 3 ganger høyere enn de 1,8 millioner kjøretøyene selskapet leverte i 2023.

Tesla-aksjekurs vs estimat av virkelig verdi

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Tesla Inc179,24 USD3,17Rating

Om forfatteren

Diana Anghel  er en del av Morningstar Development Program og har base i Morningstars redaksjonelle avdeling.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer