BoE, SNB og ECB holder renten uendret, mens Norges Bank overrasker

I løpet av torsdagen kom det rentebeslutninger fra flere sentralbanker, hvor BoE, SNB og ECB holdt renten uendret, mens Norges Bank overrasket markedet med en økning.

Johanna Englundh 14.12.2023 | 18.59
Facebook Twitter LinkedIn

ECB lagarde

Bank of England holder renten stabil som forventet

Bank of England holdt renten på 5,25% ved årets siste møte, i tråd med markedets forventninger. Dens pengepolitiske komité stemte 6-3 for å holde renten stabil.

Denne avgjørelsen kom midt i en oppgang i aksje- og obligasjonsmarkedet etter at Federal Reserve i går kveld indikerte at de ville begynne å kutte renten i 2024. Den såkalte "Fed-pivoten" har oppgradert forventningene om sentralbankens rentekutt neste år.

Gitt at Bank of Englands kvartalsvise økonomiske prognoser ble utgitt for bare en måned siden, er det få dramatiske endringer i uttalelsen som ble offentliggjort i dag. Likevel spår den at KPI-inflasjonen vil bli mykere i de kommende månedene enn spådd i november, hjulpet av nedgang i energiprisene. KPI-tall for november offentliggjøres onsdag 20. desember og tallet forventes å falle ytterligere fra 4,6%-tallet i oktober.

De som håper på en "BoE-sving", spesielt de boligeierne som flytter inn i nye boliglån, kan bli skuffet over bankens fortsatte forsiktighet: "MPC vil fortsette å nøye overvåke indikasjoner på vedvarende inflasjonspress og motstandskraft i økonomien som helhet, inkludert ulike mål på underliggende arbeidsmarkedsforhold, lønnsvekst og inflasjon på tjenester. Pengepolitikken må være tilstrekkelig restriktiv lenge nok til å holde inflasjonen bærekraftig på 2%-målet på mellomlang sikt".

Ser man på prognosene for 2024 fra en rekke investeringsbanker, forventer de fleste kutt neste år. Goldman Sachs AM forventer disse allerede i februar eller mars neste år, mens Bank of America ikke forutser kutt før i 2025.

Les hele James Gards artikkel om BoE-rentekunngjøringen på morningstar.co.uk 

Uendret rente også fra ECB 

Som ventet besluttet Den europeiske sentralbanken (ECB) å holde renten uendret på årets siste møte denne torsdag. Sentralbankene gjentok også at ingen ytterligere renteøkninger vil være nødvendig for å holde inflasjonen i sjakk. Under pressekonferansen kunngjorde Lagarde at "vi diskuterte ikke rentekutt i det hele tatt".

Banken senket inflasjonsutsiktene betraktelig fra sin forrige september-prognose for både 2023 og spesielt for 2024. Banken forventer nå at den samlede inflasjonen vil være i gjennomsnitt 5,4 % i 2023 (september-prognose: 5,6 %); 2,7 % (sep: 3,2 %) i 2024; 2,1 % (sep: 2,1 %) i 2025 og 1,9 % i 2026.

Lagarde understreket også: "Selv om inflasjonen har avtatt de siste månedene, vil den sannsynligvis ta seg opp igjen midlertidig på kort sikt på grunn av basiseffekter". Sterk lønnsvekst sammen med fallende produktivitet gjør at innenlandske priser holder seg høye. I tillegg kommer oppsiderisikoer for inflasjon fra høye geopolitiske spenninger i Midtøsten og ekstreme værhendelser.

Euroen fortsatte sin stigende trend mot amerikanske dollar etter rentebeslutningen. Valutaen hadde allerede hoppet høyere etter Feds rentebeslutning onsdag, noe som tynget dollaren. Aksjemarkedene tapte verdi på nyhetene da markedsaktørene hadde håpet på klarere signaler om rentekutt.

Men noen ser torsdagens avgjørelse som et første tegn på en mer ekspansiv pengepolitikk. ECB foretok et "første forsiktige due-skift", sier Carsten Brzeski, økonom i ING bank. "Den nettopp utgitte policyerklæringen signaliserer at i det minste slutten på renteøkningene er her".

Les hele Antje Schifflers artikkel om ECBs rentemelding på morningstar.co.uk 

Norges Bank overrasket med økning

Norges Bank gikk derimot mot strømmen og hevet torsdag styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,50%. Ifølge TDN Direkt hadde 10 av 11 analytikere forventet uendret rente.

"Vi ser at økonomien er i ferd med å kjøle seg ned, men inflasjonen er fortsatt for høy", sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding, og viser til at den norske kronen har svekket seg ytterligere, noe som vil holde inflasjonen oppe til tross for et fall i internasjonale prisimpulser. 

"Hvis kostnadsveksten holder seg høy eller kronen blir svakere enn forventet, kan prisveksten holde seg høyere i lengre tid enn forventet. I så fall er utvalget innstilt på å sette opp renten igjen. Dersom det blir en mer markert nedgang i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan styringsrenten bli redusert tidligere enn forventet", skriver Norges Bank. 

Ifølge sentralbanken avtar risikoen for at inflasjonen forblir høy over lang tid med en økning i styringsrenten nå, og de mener at styringsrenten "sannsynligvis vil holde seg på 4,50% en stund til". 

Den sveitsiske nasjonalbanken lot rentene være uendret

Den sveitsiske nasjonalbanken, SNB, hadde også torsdag valgt å kunngjøre rentene. Som ventet valgte de å la styringsrenten stå uendret på 1,75% 

SNB noterte at inflasjonspresset har avtatt noe i løpet av siste kvartal, men at usikkerheten fortsatt er høy.

"SNB vil derfor fortsette å følge nøye med på utviklingen i inflasjonen, og om nødvendig justere pengepolitikken for å sikre at inflasjonen holder seg innenfor et område som er forenlig med det mellomlangsiktige målet", skrev SNB.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer